Huomioitavaa ylityöistä!

YLITYÖ

Ylityö on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella. Säännöllinen työaika tarkoittaa työsopimuksen mukaista normaalia vuorokautista, viikoittaista tai jaksottaista työaikaa.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä ylityötä.

Ylityön tekemisestä ei voi sopia työsopimuksella.

Jos työntekijä on sopinut varallaolosta, hän on samalla antanut suostumuksensa varallaoloaikana tarvittavaan ylityöhön.

Ylityön enimmäismäärä

Ylityön enimmäismäärät on säädetty työaikalaissa. Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia 4 kuukauden aikana ja 250 tuntia vuodessa. Lisäylityötä voidaan tehdä 80 tuntia vuodessa, jos siitä on sovittu kirjallisesti työpaikalla, mutta 138 tunnin rajoitetta ei saa ylittää minkään 4 kuukauden jakson aikana vuodessa.

Jaksotyön ylityö

Jaksotyössä ei erotella vuorokautista eikä viikoittaista työaikaa. Jaksotyössä täydessä työaikajaksossa ylityötä ovat säännöllisen työajan ylittävät tunnit. Ylityön määrät selviävät vasta tasoittumisjakson päätyttyä.

Kolmen viikon tasoittumisjaksolla ylityötä ovat tunnit, jotka ylittävät SOTE-sopimuksessa 114 t 45 min.

 

Mikäli ylitöistä ja korvauksista tulee kysyttävää, ole yhteydessä PLM Katja Juopperiin, puh. 0403566183 J