Kokoukset

Hallituksen etäkokous 28.2.2022 klo 17.00, Teams

Läsnä: Kirsi, Päivi, Petteri, Katja, Satu, Paula

Kevätkokous 29.4.22 klo 17.30 Scandicissa, tarjolla salaattiruoka. Omavastuu 5euroa, maksu osallistumisen yhteydessä. Laitetaan Uuteen Rovaniemeen ilmoitus kevätkokouksesta. Seuraava hallituksen kokous luottamusmiestoimistolla 16.3.22 klo 16.00.

 

Hallituksen kokous 9.2.2022 klo 16.00 Kairaie 75, luottamusmiestoimisto

 

Läsnä: Kirsi, Mari, Paula, Riitta, Katja, Päivi

 

Luottamusmies asiaa: Hälytysraha jatkuu korotettuna 1.5 asti 150e. Pitkät työvuorot puhuttaa kentällä, vapaat tulisi antaa kokonaisina vapaapäivinä, osassa yksiköissä ei ole annettu vapaina kokonaisina päivinä.  Rokotuksista: pääluottamusmiehet palaveeraavat viikoittain työnantajan kanssa mikä tilanne kentällä on. Korona testaus ohjeistukseen pyydetty yhtenäistä ohjeistusta henkilöstöyksiköstä. Kotihoitoon työnantaja nostanut palkkoja: 2300e ja varahenkilöstöön, jotka käyvät joka yksikössä 2350e.

Nuoret ja opiskelijat: Ei tiedotettavaa.

412 jäseniä tällä hetkellä.

Lähihoitaja päivänä Antinkaapossa kävi 21 jäsentä.

Antinkaaposta saa ao 115 jäsenet -10% jäsenkortilla tai sähköisellä sovelluksella.

Ulkoilutapahtuma toukokuussa suunnitteilla → tästä tulee lähempänä tarkempaa tietoa.

Kevätkokous 29.4 → Mietitty ruoka paikkaa → Scandicista ja Vaakunasta kysyä tarjousta.

 

Hallituksen kokous 3.1.2022 klo 16.00, luottamusmiestoimisto Pohjolankatu 4-6

 

Läsnä:Kirsi, Mari, Pirkko, Päivi, Paula, Riitta, Katja

-Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Mari Pärnänen valittiin ao:n sihteeriksi.

Katja Juopperi valittiin varapuheenjohtajaksi.

Paula Pullinen valittiin taloudenhoitajaksi.

Pirkko Vilppola valittiin jäsenrekisteri hoitajaksi.

Satu Härkönen valittiin webmasteriksi.

Riitta Keränen aloittaa luottamusmiehenä 1.1.2022.

Tilinkäyttöoikeus taloudenhoitajalle sekä puheenjohtajalle taloudenhoitajan ollessa estynyt.

Toimihenkilö ilmoitukset hallituksen jäsenistä on tehty aktiivin superin kautta puheenjohtajan ja sihteerin toimesta.

Patentti-ja rekisterihallitukseen ilmoitus nimenkirjoitusoikeudesta tehdään.

Hallituksen kokoukset kevät 2022: 24.1., 9.2., 9.3.,6.4.,18.5. klo 16. Kevätkokous 29.4 17:30.Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Keskusteltiin syksyllä järjestettävä miestenilta ao:n miesjäsenille.

Keskusteltiin lähihoitajapäivän jäsenten muistamisesta.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 29.9.2021 klo 16.30 Luottamusmiesten toimisto, Pohjolankatu 4-6

Läsnä: Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Katja Juopperi, Tarja Filppa, Pirkko Vilppola, Sirkka Löf, Satu Härkönen, Paula Pullinen.

-Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. -Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. -Luottamusmiehen puheenvuoro: Paikallisneuvotteluita käyty, vuorokausilevon lyhennys jo käytössä. Suunnitelluista tuplavuoroista neuvoteltu: 13tunnin vuoroja saa tehdä kaksi peräkkäin, kolmen viikon työvuorolistan aikana maksimissaan kolme. Tämä ei koske hälytystyötä. Näsmänkiepin remonttiasiat olleet tapetilla. Osastojen välille tulossa muutoksia. Mikäli työntekijöille tulee sisäilmaongelmia, heti yhteys työterveyshuoltoon. Hälyrahaneuvottelut tulossa 6.10.2021. 1.10-6.10.2021 välisenä aikana hälytysraha 85e. Uusia toimia tulossa auki. Hoitajapula suuri. -Nuoret ja Opiskelijat: Etsitään uusia super-opoja ja somettajaa. Sähköpostia nuorille asioan tiimoilta lähetetty. -Jäsenrekisteri: Tällä hetkellä 411 jäsentä. -Ammattiosaston talous: 40v juhla-asioita käsitelty. -40v-juhlat: Silja Paavola osallistuu juhlaan etäyhteydellä. -Työsuojeluvaalit: Ehdokasasettelu loppuu 15.10.21 klo 12.00. Henkilöstöluettelo tulee osviittaan, mikäli et tiedä ketä äänestää sieltä voi käydä tarkastamassa. Äänestys on 45 viikolla, maanantaista sunnuntaihin. Superilaiseksi ehdokkaaksi vaaleihin asettuu Satu Härkönen. -Syyskokous: Suunnitteilla. Syyskokouksessa kahden luottamusmiehen ja uuden hallituksen valinta. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen pikaisesti. Satu ja Mari selvittelee tila-asioita syyskokousta varten.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1.9.2021 klo 16.00 Luottamusmiesten toimisto, Pohjolankatu 4-6

Läsnä: Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Päivi Nurmi, Henna Niemelä, Arja Rantanen, Tarja Filppa, Satu Härkönen, Katja Juopperi, Riitta Keränen

-Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. -Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. -Luottamusmiehen puheenvuoro: Sotesopimus alkanut tänään: 6 vapaata kolmen viikon listassa, 2 perättäistä vapaata täytyy olla kolmen viikon aikana. Paikallisesti on sovittu, että jaksotyössä olevat voivat työntekijän kirjallisella suostumuksella lyhentää vuorokausilevon 11tunnista 9tuntiin. Tämä voimassa 1.9.2021 alkaen toistaiseksi. Hälyraha korotettuna 150e syyskuun loppuun. Esimiesten kanssa tulossa palaveri lokakuussa. Työsuojeluvaalit toteutetaan sähköisesti. -Nuoret: Tarkistetaan nuorten jäsenten määrä. -Opiskelijat: Kirsi on lopettanut opotyön. Syyskokouksessa yritetään rekrytoida uusia innokkaita opoja. -Jäsenrekisteri: Jäseniä tällä hetkellä 411. -Hallituksen talous: ei käsiteltäviä asioita. -40v juhlat: Järjestelyt jatkuu.. Sairastapauksen sattuessa lääkärin tai hoitajan todistuksella voi sitovan ilmoittautumisen perua 15.10. Ilman todistusta 90e lasku tulee kotiin.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 4.8.2021 klo 16.00 Luottamusmiesten toimisto, Pohjolankatu 4-6

Läsnä: Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Paula Pullinen, Petteri Heikkilä, Pirkko Vilppola, Katja Juopperi, Satu Härkönen

-Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. -Kirsi luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. -Luottamusmiehen puheenvuoro: Sijaispula edelleen suuri. Hälytysrahaneuvottelut tulossa. - Nuoret: ei käsiteltäviä asioita. -Opiskelijat: Ei käsiteltäviä asioita. -Jäseniä tällä hetkellä 413. -Työsuojeluvaalit: Työsuojeluvaalit tulossa syksyllä. -Ammattiosaston 40v juhlat: Ammattiosaston juhlat 15.10.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä 24.9.2021. Kutsu juhlaan tehty, toimitetaan työpaikoille ja välitetään jäsenistölle sähköpostitse. -Muut esille tulevat asiat: Syyskokous 26.11.2021.

Seuraavat hallituksen kokoukset: 1.9.2021 klo 16.00, 29.9.2021 klo 16.00, 27.10.2021 klo 16.00 paikkana luottamusmiesten toimisto.

HALLITUKSEN KOKOUS 5.5.2021 klo 16.00. Luottamusmiesten toimisto, Pohjolankatu 4-6

Läsnä: Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Paula Pullinen, Petteri Heikkilä, Arja Rantanen, Riitta Keränen, Katja Juopperi, Pirkko Vilppola, Päivi Nurmi, Satu Härkönen, Piritta Lämsä

-Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - Luottamusmiehen puheenvuoro: Työterveyshuollon neuvotteluja ollut paljon. Järjestelyvaraerästä neuvottelut edelleen kesken. Luottamusmiesten toimitilat pysyvät Pohjolankadulla. Koronalisästä myös neuvottelut kesken. - Nuoret: ei käsiteltäviä asioita. - Opiskelijat: Eve ja Kirsi on lopettanut opotyön. - Jäsenrekisteri: Jäseniä 418. - Kevätretki: säävarauksella 1.6.2021 klo: 18 Vaattunkikönkäällä. Sitovat ilmoittautumiset 27.5. mennessä puheenjohtajan puhelimeen. - Työsuojeluvaalit: Syksyllä lanssiin tulossa sähköiset vaalit jotka työnantaja käynnistää. - Webinaari koulutukseen oli osallistunut 9. Koulutus oli ollut antoisa. - Kesäkuun hallituksen kokous perutaan. Hallitus jää kesälomalle kevätretken jälkeen. Seuraava kokous 4.8. klo 16 luottamusmiesten toimistolla. 

HALLITUKSEN TEAMS KEVÄTKOKOUS 16.4.2021 klo 17.30

-Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja. Sihteerinä Mari. Päivi ja Sirkka valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Paula, Päivi ja Sirkka valittiin ääntenlaskijaksi. - Ilmoitusluontoiset asiat: Luottamusmies Anneli Alasuutari on jäänyt eläkkeelle 1.4.2021. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään uudet luottamusmiesvaalit. Superin sivuille tänään avattu laskentakaavio hoitajamitoituksesta. - Vuosikertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin. - Tilinpäätös käytiin läpi ja vahvistettiin. - Superin edustajistolle tehtiin aloite, että jäsenet saisivat itse valita jäsenkalenterin koon jokaisen oman tarpeen mukaan. - Lomarahat tulevat maksuun tänäkin vuonna toukokuussa.

 

HALLITUKSEN TEAMS KOKOUS 24.3.2021 klo 16

Läsnä: Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Tarja Filppa, Sirkka Löf, Paula Pullinen, Petteri Heikkilä, Pirkko Vilppola, Päivi Nurmi, Satu Härkönen, Henna Niemelä, Katja Juopperi

-Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Nuoret: ei käsiteltäviä asioita - Opiskelijat: ei käsiteltäviä asioita - Jäsenrekisteri: Jäseniä tällä hetkellä 418. Hallituksen talous: Paula ollut yhteydessä pankkiin laskutusasioista. - Kevätkokouksen valmistelu / vuosikertomus: Kevätkokous päätetty järjestää teams kokouksena rajoituksista johtuen. Mari valmistelee vuosikertomusta kevätkokoukseen. - Luottamusmiehen puheenvuoro: 1.4. alkaen 1% palkankorotus, pitäisi näkyä kaikilla huhtikuun palkassa. Luottamusmies käynyt neuvotteluita virkavapaa-asioista esimiesten kanssa. Virkavapaiden myöntö täytyisi olla tasapuolista. Liukuvasta työajasta käyty neuvotteluita myös. Koronalisän maksusta tehty aloite. Lomarahojen maksupäivästä keskustelua käyty. E-passille maksetaan 10e /kk tammikuusta alkaen. Sijaispula edelleen suuri. - SuPer-tuotteiden tilaus: Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan, mikäli haluavat tilata super-tuotteita. tilaus toimitettava Kirsille 7.4 mennessä. - Muut esille tulevat asiat: Kirsi ja Katja ovat laittaneet postitse viestiä varhaiskasvatuspuolen jäsenille, mutta yhteydenottoja ei ole tullut. Webinaari koulutukseen tullut vähän ilmoittautumisia. Mikäli osallistujia ei tule lisää, perutaan webinaarin järjestäminen. Ilmoittautumiset 19.4. mennessä. Katja lomalla 1.4.-11.4, Mari sijaisena. Työsuojeluvaaleihin valmisteluita aletaan jo miettiä, ehdokkaiksi halukkaita tiedustellaan - Seuraava kokous kevätkokous teamsina. Mikäli rajoitukset voimassa vielä toukokuussa, pidetään hallituksen toukokuun kokouskin teamsina.

 

HALLITUKSEN TEAMS KOKOUS 3.3.2021 klo 16

Läsnä: Kirsi Toivola, Päivi Nurmi, Tarja Filppa, Mari Pärnänen, Sirkka Löf, Satu Härkönen, Petteri Heikkilä, Riitta Keränen, Piritta Lämsä, Katja Juopperi, Paula Pullinen

-Puheenjohtaja avasi kokouksen, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - Luottamusmiehen puheenvuoro: Järjestelyvaraerästä neuvottelut kesken edelleen. Kotihoitoon pääsiäislistalle tulee 6 viikon työvuorolista, paikallinen sopimus tästä tehty. Luottamusmies osallistunut paljon työterveysneuvotteluihin. - Nuoret: nuorten toimintaan tullut muutoksia, palautetaan nuorille budjetoitu raha kokonaisbudjettiin. -  Opiskelijat: Järjestötuntia etänä Eve pitänyt oppilaitoksen pyynnöstä. - Jäsenrekisterinhoitaja: Jäseniä tällä hetkellä 420. - Hallituksen talous: Pankkiasioita selvittelyn alla. - Kevätkokouksen valmistelu: Suunnittelun alla vielä, Päivi selvittelee tila-asiaa korona tilanteen salliessa. Hallituksen jäsenet ilmoittavat sähköpostitse Marille koulutustietonsa seuraavaan kokoukseen mennessä. - Kevätretki suunnitteilla toukokuulle, vkolle 21. - Luottamusmieskampanja varhaiskasvatukseen: Etsitään luottamusmiehiä varhaiskasvatukseen. - Muut esille tulevat asiat:  Tervetuliaispussukoita jaetaan uusille jäsenille. Aletaan valmistelemaan työsuojeluvaaliasioita hyvissä ajoin, vaalit tulossa syksyllä. Ammattiosasto 1. ja 2. kouluksiin tulisi hakeutua, jotka eivät ole niitä käynyt. Webinaariin otetaan vielä ilmoittautumisia vastaan. - Hallituksen toukokuun kokous siirtyy 5.5.2021 klo 16.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2021 klo 16, Luottamusmiesten toimisto Pohjolankatu 4-6

Läsnä: Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Henna Niemelä, Katja Juopperi, Päivi Nurmi, Paula Pullinen, Pirkko Vilppola, Anneli Alasuutari, Piritta Lämsä, Arja Rantanen, Satu Härkönen (etänä)

- Puheenjohtaja Kirsi avasi kokouksen, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Edellisen kokouksen pöytäkirjan luki Mari. - Luottamusmiehen puheenvuoro: Alkuvuosi sujunut rauhallisesti. - Nuoret: Nuorten toiminta suppeutuu, joten uutta SuNua ei enää etsitä. - Opiskelijat: Lähihoitajapäivänä aulainfossa koululla käyneet Jenna ja Mirka, uusia opiskelijajäseniä tuli mukavasti. - Jäsenrekisteri: Jäseniä tällä hetkellä 420. 50v ja 60v muistamiset lähetetään postitse jäsenille. - Hallituksen talous: Lähihoitajapäivän muistamisia aika vähän käytetty. Tuloslaskelmaa käyty yhteisesti läpi. - Juhlavuosi: Gaissasta varattu tilat ja ruokailu iltajuhlaa varten. Viimeinen sitova ilmoittautumispäivä 24.9.2021, kutsut työpaikoille elokuun alussa. - Webinaarin valmistelu: Jäseniä lähestytty sähköpostitse tulevasta webinaarista, lisäksi informoitu asiasta instagramissa ja facebookissa. - Kevätkokouksen valmistelu: Kevätkokous 16.4.2021, Piritta selvittelee tila-asiaa. - Syyskokouksessa käsitellään puheenjohtajan, pääluottamusmiehen, sihteerin, taloudenhoitajan, jäsenrekisterihoitajan ja tiedotussihteerin palkkioista ensi vuodelle. - Tehdään uusille jäsenille "tervetuliais" -paketti, johon kootaan myös hieman tietoa ammattiosastosta ja mainostetaan somekanavia.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 5.1.2021 klo 16, Luottamusmiesten toimisto Pohjolankatu 4-6.

Läsnä: Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Paula Pullinen, Anneli Alasuutari, Satu Härkönen, Piritta Lämsä, Petteri Heikkilä, Katja Juopperi, Henna Niemelä, Pirkko Vilppula, Riitta Keränen.

-Puheenjohtaja Kirsi avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - Luottamusmiehen puheenvuoro: tilanne rauhallinen, rokotusasiat puhuttavat ja niitä selvitellään. Järjestelyvaraerästä keskusteltiin. - Nuoret: etsitään uutta SuNua tositarkoituksella. - Opiskelijat: seuraava aulainfo koululla lähihoitajapäivänä. - Jäsenrekisteri: tällä hetkellä 417 jäsentä. Syntymäpäivämuistamiset; 50v ja 60v saavat teräksiset kakkulapiot. 70v saavat onnittelukortit. - Talousasiat: käytiin läpi tämän vuoden budjettia ja tulorekisteriasioita. - 40v Juhlavuodelle suunniteltu 29.4.2021 koulutus webinaarina ja iltajuhla 15.10.2021, tiedotetaan jäsenistöä asiasta mahdollisimman pian. - Muut esille tulevat asiat: Lähihoitajapäivän muistamisesta ollaan yhteydessä sähköpostitse.

Kevään kokoukset: 3.2.2021 klo 16, 3.3.2021 klo 16, 24.3.2021 klo 16, 16.4.2021 klo 17.30, 12.5.2021 klo 16, 9.6.2021 klo 16.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 8.10.2020 klo 16.30, Ravintola Rosso, Maakuntakatu 30.

Läsnä: Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Anneli Alasuutari, Piritta Lämsä, Paula Pullinen, Henna Niemelä, Satu Härkönen, Katja Juopperi, Arja Rantanen, Riitta Keränen, Pirkko Vilppola, Teresa Palojärvi, Päivi Nurmi.

-Puheenjohtaja Kirsi avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Edellisen kokouksen pöytäkirjan jokainen luki sähköisesti. - Muut asiat: Kirsi kävi yhteisesti läpi ammattiosaston sähköpostiin tulleita yleisiä asioita. Kirsi, Katja ja Teresa osallistuu 26.10. järjestettävään aktiivitapaamiseen. - Marraskuun hallituksen kokous teamsin välityksellä, kokoukseen osallistuu liitosta Maija Mäkisalo. - Jäseniä tällä hetkellä 419. - Opo-asiat: Uusien opojen rekrytointi aloitettu facebookin ja instagramin kautta. Aulainfo tulossa 21.10 mikäli koronatilanne sallii. - Nuoret:ei käsiteltäviä asioita. - Talousasiat: uudet toiminnantarkastajat haussa. - Syyskokouskutsun liitteeksi lähetetään vielä kokousasiakirjat, lisätään myös ne työpaikkojen seinille. - Muistutellaan jäseniä jälleen jäsenrekrytoinnista ja 30euron lahjakortista jonka saa jokaisesta uudesta varsinaisesta jäsenestä.  - Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma. - Ammattiosaston juhlavuotta alettu suunnittelemaan. Mari ja Kirsi ovat tehneet kutsun lähetettäväksi Silja Paavolalle. - Seuraava hallituksen kokous marraskuussa, tarkempi päivä sovitaan hallituksen whatsapp ryhmässä.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 23.9. 2020 klo 16 Pohjolankatu 4, luottamusmiestoimiston kokoustila

Läsnä: Päivi Nurmi, Arja Rantanen, Riitta Keränen, Sirkka Löf, Piritta Lämsä, Katja Juopperi, Mari Pärnänen, Paula Pullinen, Kirsi Toivola, Anneli Alasuutari, Satu Härkönen.

-Puheenjohtaja Kirsi avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi, -Siihteeri Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan 12.8, - liittokokousterveiset toivat Riitta, Kirsi,Katja ja Satu. -Pääluottamusmiehen puheenvuoro: - Katja kertoi ajankohtaisista asioista,  Nuoret:  Minna Kuusela muuttaa Helsingiin Superiin töihin, joten ao:lla ei ole SuNua , syyskokouksessa valitaan hallitukseen Minnan tilalle jäsen, Opiskelijat: - uusia opoja haetaan, halukkuuden voi tuoda esille syyskokouksessa, Ammattiosaston talous: Paula kävi läpi ao.n raha-asioita,Syyskokous:27.10 ,tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, Pikkujoulut: suunnittelilla 11.12 ja paikaksi Valdemaria, omavastuu 10 e,kaikki ao.n 115 jäsenet ja opiskelija jäsenet saavat osallistua, Mari kyselee tarjousta Valdemarista, Ammattiosaston 40 v. juhlavuoden valmistelut: keskusteltiin vaihtoehdoista ja suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa,Muut asiat: Kirsi ilmoitti mahdollisista koulutuksista hallituksen jäsenille, - seuraava hallituksen kokous 8.10 klo 16 sama paikka.

HALLITUKSEN KOKOUS 12.8.2020 klo 16

Pohjolankatu 4, luottamusmiestoimiston kokoustila

Läsnä: Katja Juopperi, Mari Pärnänen, Eveliina Haataja, Arja Rantanen, Tarja Filppa, Päivi Nurmi, Henna Niemelä, Kirsi Toivola, Satu Härkönen. 

-Puheenjohtaja Kirsi avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - Tulevat tapahtumat: Syyskokous 27.10.2020 ja pikkujoulut 11.12.2020 - Luottamusmiehen puheenvuoro: Hälytysraha (85e) korotettuna jatkuu vuoden loppuun. Yt-neuvottelut aloitettu tänään, koskee kaupungin hallintoa. Työvuorolistat puhututtaa henkilöstöä. - Opo-toiminta: opojen palaveri 20.8.2020 klo 16.15 luottamusmiesten toimistolla. Oppilaitoskäynnit voi aloittaa taas syyskuussa. -  Kevätkokouksen viimeinen ilmoittautumispäivä 30.8.2020. Kevätkokoukseen osallistujien kesken arvontaan palkinnoksi lahjakortti hemmotteluhoitoon. - Seuraava hallituksen kokous: 23.9.2020

HALLITUKSEN KOKOUS 4.3.2020 KLO 16 Pohjolankatu 4 Luottamusmiestoimiston kokoustila
Läsnä: Arja Rantanen, Riitta Keränen, Tarja Filppa, Satu Härkönen, Mari Pärnänen,Kirsi Toivola, Paula Pullinen, Pirkko Vilppola, Minna Kuusela, Katja Juopperi, Piritta Lämsä, Sirkka Löf
-Puheenjohtaja Kirsi avasi kokouksen toteamalla että ollaan laillisia sekä päätösvaltaisia, - Mari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, Pääluottamusmiehen Katjan puheenvuoro: uusi työaikalaki puhuttaa työpaikoilla, Pulkamontie 4 tulossa 11.3 siitä keskustelutilaisuus klo 13.30, - luottamusmiehet Katja ja Kirsi tekevät kierroksia työpaikoilla esittäytymässä ja kuulumisia kuulemassa, - Katja kertoi 26.2 jäsenillan kuulumiset liittyen mahdollisiin lakkotoimiin, ym ajankohtaisia asioita,  SuPer Nuoret: - 1.4 tulossa nuorille keilailua, opiskelijajäsenetkin voi osallistua, tapahtumaan voi osallistua 111,115, ja 120 ao:n jäsenet, ajankohtaisiin tulee tarkempi tiedote myöhemmin. - Ammattiosaston jäsenmäärä tällä hetkellä 402, - Kevätkokouksen suunnittelua: - tarjouksia tullut kolmesta paikasta, jatketaan suunnittelua seuraavassa kokouksessa, Muut asiat:Taloudenhoitaja Paula kävi pankkiasioita läpi,seuraavassa kokouksessa päätetään mikä pankki ao:lle otetaan, - liittokokousehdokkaat alkavat suunnitella vaalimainoksia, - Superin järjestämää saattohoitokoulutusta suunnitteilla syys/lokakuulle, koulutus 2 päiväinen,kiinnostusta on, joten Kirsi hoitaa asiaa liittoon päin ja selvittää mahdollista paikaa, johon mahtuu noin 100. - seuraava kokous 25.3 klo 16

HALLITUKSEN KOKOUS 19.2.2020 KLO 16 Pohjolankatu 4 luottamusmiestoimiston kokoustila
Läsnä: Arja Rantanen, Eveliina Tiainen, Piritta Lämsä, Päivi Nurmi, Pirkko Vilppola, Satu Härkönen, Henna Niemelä, Paula Pullinen, Teresa Palojärvi, Mari Pärnänen, Minna Kuusela,Sirkka Löf, Kirsi Toivola, Katja Juopperi

-Puheenjohtaja Kirsi avasi kokouksen,- Satu luki edellisen kokouksen pöytäkirjan,- Super Nuoret:- viikolle 14 tulossa  tapahtumaa, lähempänä tarkempaa tietoa, - Opo palaveri ollut 18.2, siinä sovittu että aulainfo palaverit vähennetään joka toinen kuukausi pidettäväksi, seuraava opopalaveri elokuussa, - Ammattiosastossa tällä hetkellä 409 jäsentä, tänä vuonna 50v täyttäviä kolme, ja 60 v täyttäviä yhdeksän, - Kevätkokouksen järjestelyä: pidetään perjantaina 24.4 aloitetaan klo 17.30, - Muut esille tulevat asiat: -mietittiin ao.lle puhelimen hankintaa, asia äänestettiin: kyllä 11 ja ei 2, Kirsi ja Paula käyvät ostamassa puhelimen, - Taloudenhoitaja Paula toi keskusteltavaksi pankkiasiat, Paula kyselee tarjouksia pankeista mikä halvin kun toimitaan yhdistyksenä, - Luottamusmiehen puheenvuoro: -hälyraha putoaa 35e maaliskuun alusta, - Arja ja Katja kertoi ajankohtaisista asioista, - Liittokokous on  10.-11.6. 2020: ehdokkaita ovat. Riitta Keränen ao 115, Minna Kuusela ao 115,Katja Juopperi ao 115, Kirsi Toivola ao 115, Katja Sipilä ao 111, vaaliliitto perustettiin ja nimeksi Rovaniemen Hoitajat, Mari Pärnänen huolehtii paperit liittoon. - seuraava kokous 4.3 klo 16.

UUDEN HALLITUKSEN ENSIMMÄINEN KOKOUS 7.1 2020 KLO 17.30 Pohjolankatu 4 luottamusmiestoimistolla.
LÄSNÄ: Piritta Lämsä, Katja Juopperi, Minna Kuusela, Pirkko Vilppola, Mari Pärnänen, Riitta Keränen, Kirsi Toivola, Eveliina Tiainen, Paula Pullinen, Henna Niemelä,Arja Rantanen
- hallituksen puheenjohtaja Kirsi Toivola avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, -Hallituksen toimihenkilöiden valinta: hallituksen puheenjohtajana toimii syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittu Kirsi Toivola, hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Keränen, sihteeriksi Mari Pärnänen, taloudenhoitajana jatkaa Paula Pullinen, jäsenrekisterinhoitajana jatkaa Pirkko Vilppola ja webmastereina jatkaa Satu Härkönen ja Sirkka Löf ,- kevään sopimusneuvotteluista johtuen varauduttiin tulevaan ja lakkovastaavaksi valittiin Arja Rantanen - hallituksen pulla- ja kahvivastaaviksi valittiin Katja Juopperi ja Paula Pullinen, -opiskelijavastaavina jatkavat Eveliina Tiainen, Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Satu Härkönen, Minna Kuusela ja Jenna Alatalo. - SuPer-Nuorten työryhmän jäsenenä jatkaa Minna Kuusela - Luottamusmiesvaalituloksen vahvistaminen: edellisen hallituksen sihteeri Arja Rantanen on tehnyt tarvittavat lomakkeet uusintavaaleissa valituista luottamusmiehistä ja varaluottamusmiesvalinnasta liittoa ja työnantajaa varten. Paperit on allekirjoitettu ja pääluottamusmies Katja Juopperi toimittaa työnantajalle menevät paperit. Sihteeri Mari Pärnänen toimittaa tarvittavat lomakkeet liittoon sähköisesti securemailin välityksellä ja tiedottaa tästä hallituksen WhatsApp ryhmässä, jotta uudet valitut luottamusmiehet voivat ilmoittautua luottamusmieskoulutukseen. -Lähihoitajapäivä 27.1 2020: päätettiin että ammattiosaston hallitus muistaa jäseniään hankkimalla työpaikoille suklaata ja hallituksen jäsenet jakavat ne työpaikoille. Paula ja Mari käyvät ostamassa suklaat. Suklaat toimitetaan luottamumiehen toimistolle, joista ne ovat noudettavissa Katjalta 21.1.2020. - Muut esille tulevat asiat: -päätettiin että naispuolisia jäseniä muistetaan 50v päivänä Euran sydämellä, -miespuolisia jäseniä muistetaan 50v päivänä Leijona-riipuksella, -60 v täyttäviä jäseniä muistetaan 40 e Kultatuvan lahjakortilla, - jäsenreikisterihoitajalle myönnetään 7e/kk kulukorvausta, hallituksen jäsenille maksetaan paikallisliikenteen menopaluumatkan mukaisesti 7e/kk kulukorvausta hallituksen kokoukseen osallistumisesta, taloudenhoitaja Paula huolehtii maksut maksuun touko- ja joulukuussa. -Pääluottamusmies Katja Juopperi lomalla, häntä sijaistaa 4.2 luottamusmies Piritta Lämsä ja ajalle10.2-17.2.2020 varapääluottamusmies Arja Rantanen. - Puheenjohtajan Kirsin esityksestä päätettiin hallituksen kokousten aikaistaminen alkavaksi klo 16 ja päiväksi keskiviikko. Hallituksen seuraavat kokoukset 19.2, 4,3, 25,3 alkavaksi klo 16 Pohjolankatu 4 luottamusmiestoimistolla. -Sääntömääräinen kevätkokous 24.4.2020 - päätettiin huvitoimikunta Eveliina Tiainen ja Henna Niemelä suunnittelemaan kevätkokousta, -sihteeri Mari Pärnänen anoi hallitukselta luvan hankkia sihteerin kirjallisten töiden tallentamista varten kovalevyn, hallitus myönsi luvan. Kokouksen lopuksi uudet hallituksen jäsenet esittäytyivät.

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 23.10.2019 klo 17.30 Pohjolankatu 4, luottamusmiesten toimistolla

Läsnä: Katja Juopperi, Mari Pärnänen, Tarja Filppa, Riitta Keränen, Arja Rantanen, Kirsi Toivola, Teresa Palojärvi, Paula Pullinen, Satu Härkönen 

-Riitta avasi kokouksen. -Kirsi luki edellisen kokouksen 30.9 pöytäkirjan. -Syyskokouksessa luottamusmiesten täydennysvaalit. -Muistutetaan jäseniä jäsentietojen päivityksestä, arvonta vielä voimassa. -Syyskokouksessa tehdään aloitteet edustajistoon. -Luottamusmiehen puheenvuoro: joululistasta käyty neuvotteluja, joululista nyt 6vkoa: 23.12.2019-2.2.2020, listalla 17vapaapäivää. Listan kokonaistuntimäärä 193,45h. Ylityöt maksetaan 12h asti 50%, yli 12h maksuun 100%. Vapaapäivät annettava kokonaisina sekä yhdenvertaisina. -Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020, jossa mm. työvuorojen välinen lepoaika 11h. -Tehtiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. -Talousarvio vuodelle 2020 käytiin läpi. -seuraava hallituksen kokous 11.11.2019 klo 17.30

 

HALLITUKSEN KOKOUS 30.9.2019 klo 17.30 Pohjolankatu 4, luottamusmiesten toimistolla
Läsnä: Katja Juopperi, Päivi Nurmi, Tarja Filppa, Satu Härkönen, Paula Pullinen, Arja Rantanen, Riitta Keränen, Mari Pärnänen, Sirkka Löf

- Riitta kertoi puheenjohtaja päiviltä terveiset,-  Satu luki edellisen kokouksen 10.9 pöytäkirjan,  - Luottamusmiehen puheenvuoro: - Katja kertoi yt-neuvotteluista ne ovat päättyneet,  - hälytysrahasopimus jatkuu korotettuna 85 e  helmikuun 2020 asti, - omaa palkkanauhaa kannattaa tarkistaa ettei ole virheitä! - kunta-alan pääsopimus päättyy 31.3 2020 samaan aikaan kuin kunta-alan työ-ja virkaehtosopimukset, - mietittiin liittokokoukseen ehdotusta aloitteista ,- ensi vuoden toimintasuunnitelmaan ja taloussunnitelmaan pitää ottaa huomioon tulevat vaalit, - Super opot ovat käyneet koululla ja tulossa vielä kaksi aulainfoa vuoden loppuun mennessä, - Muut esille tulevat asiat:päätettiin että syyskokouksen kutsut lähetetään Superin kautta kaikille jäsenille sähköpostiviestinä  Mari hoitaa asian, -seuraavat hallituksen kokoukset 17.10, 11.11 klo 17.30

 

HALLITUKSEN KOKOUS 10.9.2019 klo 18.00 Pohjolankatu 4, luottamusmiesten toimistolla 

Läsnä: Päivi Nurmi, Katja Juopperi, Kirsi Toivola, Riitta Keränen, Paula Pullinen, Teresa Palojärvi, Sara  Satokangas, Senni Satokangas, Satu Härkönen 

-Riitta avasi kokouksen keskustelemalla hallituksen tulevien kokousten aiheista; toimintasuunnitelman teko ensi vuodelle, uusi hallitus, hallituksen esitykset liittokokoukseen jäsenistön hyväksyttäväksi syyskokouksessa. - Luottamusmiehen puheenvuoro: Yt-neuvottelut vielä kesken. Maanantaina 16.9.2019 henkilöstöinfo koskien yt-neuvotteluiden tulosta. - Kesälomakaudesta neuvoteltu, kesälomakausi kokeiluna 4kuukautta, työyksiköittäin joustavasti neuvoteltavissa. Neuvottelusta tulossa vielä muistio.- Jouluajanlista 3viikkoa, jolloin lomia ei myönnetä.- Näsmänkiepin kellari suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi. - Osaston ja kotihoidon boolit yhdistyneet, esimiehenä Kaisa Moilanen. - Hälytysrahasta keskustellaan torstain 12.9.2019 perusturvan johtoryhmässä. - Opo-kuulumiset: Megazone iltaan 7 ilmoittautunutta, mainostetaan työpaikoilla tapahtumaa opiskelijoille. Aulainfoja jatketaan koululla kuukausittain. -SuNu kuulumiset: SuNu-Minna lomailee. -Syyskokous/pikkujoulu Höölissä 22.11.2019, valittiin pikkujoulumenu joka on 41€/hlö. Sitovat ilmoittautumiset Päiville viimeistään 13.11.2019. Omavastuuosuus 10€/jäsen.- Lehti-ilmoitus laitetaan 1.11.2019 tulevaan lehteen, johon maininta uuden hallituksen valinnasta sekä liittokokous ja vaalipiiri ehdokas edustajien valinnasta kokouksessa. -Liittokokous vaaleja varten puheenjohtaja tarkastaa jäsenten tiedot tammikuun 2020 alussa. Kannustetaan jäseniä tarkastamaan omat yhteys- ja työpaikkatiedot oikeiksi 31.12.2019 mennessä. Syyskokouksessa valitaan liittohallitus ehdokas/ehdokkaat. Seuraavassa kokouksessa käsitellään vaaleja enemmän. -Kirsi Toivola, Minna Kuusela ja Paula Pullinen ovat osallistumassa koulutukseen jonka omavastuuosuus on 80€/hlö. Sovittiin, että ammattiosasto maksaa omavastuuosuudesta 60€/hlö. -Seuraavat kokoukset 30.9.2019 klo 17:30, 17.10.2019 klo 17:30, 11.11.2019 klo 17:30 luottamusmiesten toimistolla. 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 20.8 KLO 18 POHJOLANKATU 4 LUOTTAMUSMIEHEN TOIMISTOLLA
Läsnä: Sirkka Löf, Riitta Keränen, Tarja Filppa,Katja Juopperi, Kirsi Toivola, Paula Pullinen,Minna Kuusela, Satu Härkönen, Teresa Palojärvi, Arja Rantanen, Anneli Alasuutari,

- Riitta aloitti kokouksen ehdottamalla että valitaan ensi vuoden vaaleja varten suunnittelu/valmistelu ihmiset: He ovat Satu vaalipiirikokouksen ja Kirsi liittokokouksen vaalit, he kokoavat ensi kokoukseen lyhyen tietopaketin vaaleista, - vastattiin yhdessä liiton lähtettämään kyselyyn koskien seuraavaa neuvottelukierrosta, - edellisen kokouksen pöytäkirjan luki Kirsi, - Luottamusmiehen puheenvuoro: yt- neuvottelut jatkuu viikottain, - 6.9 tulossa neuvottelu kesäloma kaudesta ja samalla neuvotellaan joululistan pituudesta,- Katja esittelee työnantajalle luottamusmiesten koulutukset, - Opiskelija asiat:- aulainfo ollut koululla tänään 20.8, -opettajia vaihtunut, - tulossa 19.9 klo 17 superin ao 120 ja ao 115 opiskelijajäsenille lasersotaa ja ruokailua, tarkempi ilmoitus tulee ajankohtaisiin, - Super Nuorten juttu peruttu kun osallistujia liian vähän, - Syksyn tapahtumat: Levin koulutukseen lähdössä tällä hetkellä kaksi jäsentä ,viimeinen ilmoittautuminen 26.8, lue tapahtuman tarkempi ilmoitus ajankohtaisista, 22.10 klo 17 Hotelli  Scandic "Sinä olet Super vaali-ilta" mukaan kaikki jäsenet, ilmoittautuminen oma super sivujen kautta 7.10 mennessä, - syyskokousta mietittiin alustavasti ja suunniteltiin  päiväksi 29.11. klo 17,  päivämäärä muuttui 22.11 ja paikka Ravintola Hööli, - seuraava hallituksen kokous 17.9 luottamusmiehen toimistolla.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 30.7 KLO 18 Pohjolankatu 4 luottamusmiehen toimistolla
Läsnä: Riitta Keränen, Päivi Nurmi, Katja Juopperi, Paula Pullinen, Tarja Filppa, Mari Pärnänen,Kirsi Toivola,Sirkka Löf

- Huvitoimikunta on varannut Levin koulutuspäivää varten Sokos Hotelliin 10 kahden huonetta, lisäpeti mahdollisuudella, hinta 125e/2hh/vrk + lisävuode 25e/vrk, 30 ensimmäiselle ammattiosasto maksaa osallistumismaksun n.40 e jäsen itse maksaa majoituksen ja matkat, sitovat ilmoittautumiset viimeistään 26.8 mennessä Sirkalle 0408419846, tarkempi ja työpaikoille tulostettava ilmoitus tulee ajankohtaisiin - Super Nuorten juttuun lähdössä vasta 5, pitäisi saada lisää viisi jäsentä jotta juttu onnistuu, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, - Super opot aloittaa toiminnan 20.8, suunnitteilla syyskuussa 19.9 Megazone tapahtuma, - opojen kehittämispäivä 14-15.11 Helsingissä, - edellisen kokouksen 21.5 pöytäkirjan luki Kirsi, -  Luottamusmiehen puheenvuoro: Katja kertoi että yt- neuvottelut alkaa maanantai 5.8. - hälytysrahaa maksetaan jos saman päivän aikan joutuu vaihtamaan työvuoroa, -hälytysraha sopimus voimassa syykuun loppuun,- kesäloma kaudesta neuvottelu 6.9,  -seuraava hallituksen kokous 20.8 Pohjolankatu 4.
 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 21.5 klo 18 Pohjolankatu 4 luottamusmiehen toimistolla 

Läsnä: Päivi Nurmi ,Katja Juopperi, Anneli Alasuutari, Kirsi Toivola, Minna Kuusela, Riitta Keränen, Paula Pullinen, Tarja Filppa, ja Satu  Härkönen, 

-Riitta aloitti kokouksen käymällä läpi kevätkokouksessa saadun, hallitukselle kohdistetun palautteen .- Päivi luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - Riitta kävi läpi kevätkokouksessa tehtyä jäsenkyselypalautetta. - Kokouksessa olleiden voimin vastattiin Superin lähettämään kyselyyn, koskien yhdistyslakia. - Luottamusmiehen puheenvuoro : Katja osallistui Tampereen koulutuspäiville.  - Resurssibooli puhuttaa; tulossa  10 lähihoitajan ja 10 sairaanhoitajan toimea auki. Sijaispula edelleen suuri. Katja lomailee heinäkuun,  jolloin Minna sijaisena. Minnan tavoittaa pääluottamusmiehen numerosta.  - Ensi vuonna liittokokousvaalit.  - Minna, Kirsi  ja Mari selvittelee  Levin koulutusviikonlopun 13.9-14.9 majoitusvaihtoehtoja. - SuPer Nuoret : nuorille suunnitteilla tapahtumaa loppu kesälle, järjestetään muiden Lapin ammattiosastojen  kanssa. - Opojen terveiset: opiskelijoille tulossa tapahtuma syksylle. - Muut asiat : - Hallitus päätti, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja rekisterinhoitajalle tarjotaan perinteinen kesäraha yhteen kulttuuritapahtumaan käytettäväksi touko- syyskuun aikana. Max 40e, kuittikopio ja lasku toimitetaan taloudenhoitaja Paula Pulliselle. Toiseksi webmasterista Heli Tapion  tilalle ryhtyy Satu Härkönen, hän menee webmastereille tarkoitettuun koulutukseen syksyllä. Ammattiosastolle luodaan oma Instagram  tili, Minna luo tilin ja päivittää sitä. Seuraava hallituksen kokous 30.7.klo 18 Pohjolankadulla. 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 2.4 KLO 18 POHJOLANKATU 4 LUOTTAMUSMIESTEN TOIMISTOLLA
Läsnä. Anneli Alasuutari, Kirsi Toivola, Paula Pullinen, Tarja Filppa, Päivi Nurmi, Sara Satokangas, Minna Kuusela, Mari Pärnänen, Riitta Keränen, Arja Rantanen, Katja Juopperi, Sirkka Löf,Jenna Alatalo
-Riitta aloitti kokouksen kertomalla Superin saattohoito kampjannasta, - Kirsi luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Luottamusmiehen puheenvuoro: -järjestelyvaraerät olleet maksussa, - tykysetelin suuruus on 180 e, vakinaisille maksu tulee automaattisesti maksuun tykykortille, - pääsiäisenä jos teet ylitöitä ne maksetaan ylitöinä ei lisätyönä, - Ammattiosaston sääntöjen kirjaus: käytiin mallisääntöjä läpin ja muutettiin sääntöjä koskemaan ammattiosastoamme, Paula kirjoittaa säännöt puhtaaksi ja lähettää hallituksen jäsenille kopiot, - Opojen kuulumiset: saatiin terveiset alueellisesta opojen koulutuksesta, mukana koulutuksessa olivat olleet Mari, Minna, Jenna, Kirsi, Eveliina Tiainen, - opot ovat suunnitelleen palaverissaan kevään ja syksyn toimintaa siihen kuuluu esim:  koululla käynti x1 kuukaudessa, aulainfoa, valmistuvien huomioimista ym.  -opot haastavat hallituksen joka jäsenen hankkimaan paikallisen jäsenetuuden! - käytiin läpi kevätkokousta, siitä tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, Muut esille tulevat asiat:  Piiju Leppäsen pitämä syksyn Levin koulutuspäivä on 14.9.2019 ja siihen ilmoittautuminen viimeistään 30.8 mennessä, koulutuksesta ei vielä tarkempaa tietoa, hallitus miettiin seuraavassa kokouksessa miten osallistutaan Levin päivään, - Laineille lähdössä 89 jäsentä, meidän ao.sta vain Minna, - tilintarkastajilta tullut pyyntö että jokaisesta tapahtumasta pitää olla osallistujalista,joka toimitetaan tilintarkastajille, - seuraava hallituksen kokous on 21.5 klo 18 Pohjolankadulla, sitä ennen kevätkokous 26.4 klo 18 Ravintola Hööli.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 12.3 KLO 18  POHJOLANKATU 4 LUOTTAMUSMIESTEN TOIMISTOLLA
Läsnä: Riitta Keränen, Paula Pullinen, Arja Rantanen, Mari Pärnänen, Tarja Filppa, Sirkka Löf, Kirsi Toivola, Katja Juopperi, Minna Kuusela,Satu Härkönen Tiina Koskenmäki (Varsinais-Suomen Sunu vieraana)
Riitta avasi kokouksen, edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei ollut, kokouksen pääpiirteet luettiin alta, - 26.3 klo 13.15 "Sote työllistää" tilaisuus Santa Claus hotellilla: suunniteltiin sinne mukaan Kirsi, Katja, Paula, Minna ,Riitta, - Pääluottamusmiehen Katjan puheenvuoro: Satu Härkönen on työsuojeluvaltuutetun toinen vara, - kaupungin lähihoitajien palkka on 2160.50e. -kehityskeskustelussa voi esimiehen kanssa neuvotella vielä palkkalisästä, - huhtikuussa tulee 1% yleiskokorotus ja henkilökohtaisiin lisiin myös 1% korotus, - lomarahan vaihtoa vapaaksi ei tule, - hälytysraha noussut 85 e syyskuun loppuun asti, - influenssan vuoksi voi olla 7 pv omalla ilmoituksella pois töissä,- sijaispooli aloittanut 3 lähihoitajaa ja yksi tulossa vielä,sairaanhoitajia ei vielä ole saatu pooliin, - tykysetelirahan suhteen vielä neuvottelut kesken, - kaupungin säästötoimia suunnitteilla,  - SuPer Nuoret:14 jäsentä mukana Rollohallissa ja tilaisuus kiva sekä ruoka hyvää! SuPer Opojen asiat: koululla käyty tammikuussa, tällä hetkellä kuusi opoa, heidän tiedot löytyy yhteistiedoista, - toimintakertomusta suunniteltiin kevätkokousta varten, - Lumitsalo Miika on Lapin alueen ammattiosastojen uusi yhteyshenkilö, - juteltiin muistamislahjoista kun täyttää 50 v ja 60 v, ensi vuonna mietitään vaihtoa. - kevätkokouksen suunnittelua, kysellään vielä paikkoja mutta pikaisesti viikon aikana,omavastuu osuu 10 e, kokousilmoitus Rovaniemi lehteen 10.4 päivälle, - seuraava kokous 2.4 klo 18 luottamusmiesten toimistolla.

2019 HALLITUKSEN KOKOUS 6.2. KLO 18 PULKAMONTIE 4 NEUVOTTELUHUONE
Läsnä: Riitta Keränen, Minna Kuusela, Sirkka Löf, Mari Pärnänen + pikku Saku, Päivi Nurmi, Paula Pullinen,Katja Kallunki,
Riitta aloitti kokouksen lukemalla Silja Paavolan viestin liittyen nyt ajankohtaiseen vanhustyön laatuun ja hoitajamitotukseen, - Minna luki edellisen kokouksen 8.1 pöytäkirjan, - Pääluottamusmiehen puheenvuoro:  Katja kertoi Lotvosen pitämästä henkilöstöinfosta, järjestelyvaraneuvottelut suunnittelun alla, - jos pyydetään ylitöitä tekemään muistakaa aina rahana ei aikana! - hälytysraha ja lomarahaeuvottelut tulossa, - pääluottamusmiehen toimisto on muuttanut uusi osoite Pohjolankatu 4-6 , - Kevään suunnitelmia : Suunnitteilla yhteinen tapahtuma yhdessä Napapiirin ja Yksityisten jäsenten kanssa, Riitta ja Mari jatkaa suunnittelua,- luodaan uusi ryhmä hallituksen kanssa, jossa jokainen suunnittelee ehdotuksen kevätkokouksesta,  Muut esille tulevat asiat:  - Paula kävi läpi tulevia muutoksia aon taloudenhoitoon ja aikoo jatkaa niiden miettimistä Annelin kanssa, - Minna suunnittelee SuPer nuorille tapahtumaa maaliskuulle siitä tarkempaa tietoa myöhemmin, - seuraava hallituksen kokous 12.3

 

HALLITUKSEN KOKOUS 6.11. KLO 18 PULKAMONTIE 4 NEUVOTTELUHUONE
Läsnä: Riitta Keränen, Paula Pullinen, Arja Rantanen, Minna Kuusela, Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Anneli Alasuutari, Päivi Nurmi, Katja Juopperi, Sirkka Löf, Heli Tapio,
-  Riitta avasi kokouksen kertomalla superin koulutuskyselystä: kaikilta jäseniltä toivotaan kyselyyn vastaamista, kysely löytyy  www.superliitto.fi/tyoelamassa/ammatillinen-koulutus - Riitta kertoi Caress- kotihoidon hankkeesta, - jäsenillä on sosiaalinen velvollisuus ilmoittaa työpaikkojen "haamuhoitajista", www.superliitto.fi/viestinta/vaikuttaminen/teetko-myös-haamuhoitajan-tyot/  - edellisen kokouksen 9.10 pöytäkirjan luki Kirsi, Luottamusmiehen puheenvuoro: Katja kertoi ajankohtaisista asioista, - työvuorolistassa oleva N on 7t.45min ja K päivälle pitää olla merkattuna tunnit, - käytiin läpi toiminta suunnitelma vuodelle 2019, samoin talousarvio vuodelle 2019, - Luottamusmiesvaalit:Pidetään syyskokouksessa 16.11 klo 17.30 Arktikum. - Muut esille tulevat asiat: - Sukella superiin tapahtuma peruttu vähäisen osallistujien vuoksi, - 8.12 suunnitteilla SuNujen pikkujoulut, myöhemmin tarkempaa tietoa, - Seuraavat hallituksen kokoukset : 8.1.2019 

HALLITUKSEN KOKOUS 9.10 KLO 18 PULKAMONTIE 4 NEUVOTTELUHUONE
Läsnä: Riitta Keränen, Paula Pullinen, Tarja Filppa, Päivi Nurmi,Kirsi Toivola, Arja Rantanen, Minna Kuusela, Satu Härkönen, Sirkka Löf, Sara Satokangas + super Sennivauva kävivät kokouksen alussa tervehtimässä!
Riitta avasi kokouksen kertomalla terveiset puheenjohtajapäiviltä. - edellisen kokouksen 24.9 pöytäkirjan luki Kirsi, - Tuleviin luottamusmiesvaaleihin valittiin vaalilautakunta:  he ovat Riitta puheenjohtaja, Päivi sihteeri, Paula, Tarja ja Sirkka. Pääluottamus- ja varapääluottamusmiehen vaalista tulossa sopuvaali, varhaiskasvatuksen puolelle tulossa myös sopuvaali yhdestä ehdokkaasta, kolmea luottamusmiehen paikkaa tavoittelee neljä ehdokasta ja heistä pidetään vaalit syyskokouksen lopussa. - suunniteltiin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019 syyskokousta varten, - Pohjanhovissa koulutuspäivä 19.10, tällä hetkellä tulossa parikymmentä jäsentä, vielä ehtii ilmoittautua mukaan, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, - muut esille tulevat asiat: sunniteltiin talousarviota syyskokousta varten, -seuraava hallituksen kokous 6.11.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 7.8. KLO 18 PULKAMONTIE 4 NEUVOTTELUHUONE
Läsnä: Riitta Keränen, Sirkka Löf, Arja Rantanen, Tarja Filppa,Kirsi Toivola, Katja Juopperi, Heli Tapio, Minna Kuusela, Satu Härkönen, Mari Pärnänen
Sirkka lähettää sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille superilta tulleen linkin, jonka jokainen lukee ja täyttää suostumuskaavakkeen  liittyen tietoturva asiaan pikaisesti - Riitta aloitti kokouksen jäsenhankinta asialla: kehotti hallituksen jäseniä hankkimaan ainakin kaksi uutta jäsentä, - Kirsi luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Levin syyspäivät  15.9.2018 klo 10-15 ilmoittautuminen Piiju Leppäselle, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, koulutuksen hinta 47e jokainen maksaa itse, - Luottamusmiehen puheenvuoron piti Katja kertoen kentän kuulumisia,  -4.9 mennessä jäsenten pitää ilmoittaa halukkuutensa alkaa ehdokkaaksi luottamusmiesten vaaleihin ja ilmoittautumiskaavakkeen saa sihteeri Arja Rantaselta, täytetty kaavake palautetaan myös Arja Rantaselle, - Opiskelijailta 20.9, jossa mukana liitosta Tico Svart, opot alkaa suunnitella paikkaa ym. - Rovaniemen koulutuspäivä 19.10. ja jäsenilta jossa mukana Silja Paavola ja Sari Erkkilä, päivän omavastuu on 15 e ja ilmoittautuminen 9.10 mennessä samoin maksu ao.n tilille - Piiju Leppäsen pitämä jäsenilta 31.10 tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa,  - seuraavat hallituksen kokoukset  4.9, 25.9, 9.10. 6.11 - syyskokous pidetään 16.11.

HALLITUKSEN KOKOUS 29.5. KLO 18 PULKAMONTIE 4 NEUVOTTELUHUONE
Läsnä:Sirkka Löf, Arja Rantanen, Paula Pullinen, Riitta Keränen, Päivi Nurmi, Anneli Alasuutari, Kirsi Toivola, Sara Satokangas, Katja Juopperi,Heli Tapio
- Riitta aloitti kokouksen kysymällä työpaikkojen kuulumiset, keskusteltiin työpaikkojen työtaakoista. - mietittiin miten päiväkodeissa olevat työntekijät saataisiin tietoiseksi syksyn luottamusmiesvaaleista, sillä päiväkotien puolelle tarvittaisiin oma luottamusmies, Riitta ja Katja kokoontuvat 3.7 asian suhteen ja miettivät miten päiväkotien jäseniin saataisiin yhteys. - Arja ja Katja kertoi kotihoidon tilanteesta, - Kirsi luki  edellisen kokouksen pöytäkirjan, Luottamusmiehen puheenvuoro: - lomarahan muuttaminen vapaaksi on nyt "haudattu",- luottamumiehen ajankäyttö pysyy samana eli 2 päivää 2 tuntia, -11.6 -1.7 pääluottamusmies Katja lomalla ja Sari sijaistaa, - 30.5 kaikkien luottamusmiesten kehittämispäivä, - remontit ja työpisteiden vaihdokset työllistää ja vaikeuttaa työntekemistä lähes joka puolella kaupungia, sekä sijaisia että vakityöntekijöitä.  - 1.8 Antti Määttä aloittaa henkilöstöjohtajana, - Hallituksen varsinaisille jäsenille ja luottamusmiehille päätettiin kesäraha, jonka voi käyttää touko- syyskuussa kesätapahtumassa, siitä sitten kuitti + kopio Paulalle. - Pohjanhovin koulutus 19.10 , paikka varattu, samoin tarjous päivän ruokailuista, suunniteltiin omavastuu osuudeksi 15e , - seuraavat kokoukset 7.8 , 4.9, 25.9, 9.10, - muut asiat: -keskusteltiin palkattomien päivien anomisesta ja sen myöntämisestä, - Kirsi kertoi terveiset Ylen toimituksessa käynnistä,  - päätettiin 3kpl kevään ja 3kpl syksyn valmistuville lh opiskelijoille 50 e stipendiä, päätettiin loppuvuoden käyttöraha  100 e opoille avuksi koululla toimimiseen.
 

HALLITUKSEN KOKOUS 10.4. KLO 18 PULKAMONTIE 4 NEUVOTTELUHUONE
Läsnä: Ritta Keränen, Sirkka Löf; Paula Pullinen, Mari Pärnänen, Tarja Filppa, Kirsi Toivola,  Päivi Nurmi, Minna Kuusela,Katja Juopperi, Heli Tapio,
- suunniteltiin syksyn "Super iltaa 70v" päivämääräksi varmistunut 19.10. mukaan iltaan tulee liitosta Silja Paavola ja Sari Erkkilä, työnantajan puolelta kutsutaan toimialajohtajia Katja hoitaa heidän kutsumisen, Riitta ja Kirsi kyselevät tarjouksia paikasta jossa juhla pidetään,- Mari valittiin sihteeriksi,- Kirsi luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, Luottamusmiehen puheenvuoro: - Katja kertoi paikallisesta sopimuksesta koskien hammashoitolan jononpurkua, -työnantajan kanssa alkamassa neuvottelut lomanrahan muuttamisesta vapaaksi, samoin neuvottelu luottamusmiesten ajan käytöstä, suhteessa jäsenmäärään, - keskusteltiin kotihoidon tilanteesta työntekijöiden jaksamisen suhteen, - HOX!!!  kaikki jäsenet käykää päivittämässä liiton jäsentietoihin oma sähköpostiosoite, työnantajan sähköposti ei kelpaa, - SuPer Nuorilla  suunnitteilla kevätkokous aloite rahankäytöstä, joka käsitellään kevätkokouksessa, -20.9  suunnitteilla syksyn valmistuville opiskelijoille ilta jossa mukana Tico Svart, siinä esiteltäisiin työpaikkoja, tehtäisiin jäsenhankintaa, - Kevätkokous suunnittelua: - kevätkokous 4.5  pidetään Korundissa klo 18 alkaen ensin kokous sitten ruokailu, kokouksessa sääntömääräiset kevätkokous asiat, tarkempi ilmoitus tulee ajankohtaisiin, - Muut esille tulevat asiat: - Soten henkilöstön siirto- ja palkkatyöryhmän varsinainen jäsen on Piju Leppänen ja vara Katja Juopperi, - tarvitaan ehdokkaita luottamusmiehiksi loppuvuoden vaaleihin: halukas ilmoittaudu Katjalle!  Seuraava kokous on kevätkokous 4.5.

HALLITUKSEN KOKOUS 6.3. KLO 18 PULKAMONTIE 4 NEUVOTTELUHUONE
Läsnä: Minna Kuusela, Arja Rantanen,Anneli Alasuutari,Mari Pärnänen,Katja Juopperi,Päivi Nurmi,Riitta Keränen,Sara Satokangas,Kirsi Toivola,Sari Vaara,Paula Pullinen

- Puheenjohtaja Riitta avasi kokouksen, pääluottamusmies Irma Rouhiainen-Marila ei enää jatka pääluottamusmiehenä,-lokakuussa ammattiosaston järjestämään koulutukseen "Super ilta 70v" on varmistanut liitosta tulonsa Sari Erkkilä. Illan suunnittelu jatkuu edelleen. - hallitus päätti muistaa valmistumisen johdosta hallituksen jäsentä. - kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, - Kirsi luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, pöytäkirjasta poistetaan Arja Rantasen nimi. - Luottamusmiehen puheenvuoro: Piekkarilla olevan parkkipaikkojen vähyys on työnantajalla tiedossa ja suunnittelut ongelman ratkaisuksi on käynnissä. Pulkamontiellä on myös samaa ongelmaa.-KVTS:2085e:n palkka keskeinen yleiskorotusta laskettaessa, jos palkka tämän yli niin nousee 1,25%, jos alle nousu on 26e. Sairaan lapsen hoitovapaa ikäraja nousee takautuvasti helmikuu 2018 alkaen 12 vuoteen. Tällä hetkellä työntekijän täytyy ottaa palkatonta 10-12 vuotiaan sairaan lapsen hoito vapaalle ja kuntatyönantaja maksaa takautuvasti palkan palkattomalta hoitovapaalta. ilmennyt ettei kuntatyönantaja maksa sovittua palkkaa ja sen vuoksi asia viety Työtuomioistuimen ratkaistavaksi. -Luottamismiesvaalit ovat syksyllä,- Piiju Leppänen järjestää SuPerin aktiiveille aktiivitapaamisen maanantaina 16.4.2018 klo 17-20 Rovaniemellä Sokos Hotelli Vaakunassa/Mon Amour. Osastostamme tapamiseen menevät Katja Juopperi, Minna Kuusela ja Riitta Keränen.  -Muut esille tulevat asiat: - toukokuussa järjestettävään risteilyyn lähdössä 2 ammattiosaston jäsentä ja he ovat pyytäneet avustusta matkakuluihin. Hallitus päätti evätä avustuksen, kun kyseessä ei ole koulutusristeily.  SuNut,opiskelijat::  -SuNujen järjestämään leffailtaan lähdössä 16 jäsentä, Minna Kuusela on ollut helmikuussa Sallan ammattiosaston vieraana kertomaassa SuNujen toiminnasta, opoilla tapaaminen 9.4 ja paikalla liitosta Tico Svart.  Kevätkokouksen suunnitteleminen etenee hyvin, seuraava hallituksen kokous pidetään 10.4.

HALLITUKSEN KOKOUS 6.2.2018 KLO 18 PULKAMONTIE NEUVOTTELUHUONE
Läsnä:Riitta Keränen, Katja Juopperi, Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Päivi Nurmi, Sara Satokangas, Tarja Filppa, Sirkka Löf, Sanna Vuolukka,Heli Tapio, Minna Kuusela

- tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Sanna Vuolukka, - Kirsi Toivola  luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, Luottamusmiehen puheenvuoron piti Katja Juopperi - keskusteltiin ajankohtaisesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, katso liite ajankohtaisista,   -palkkaneuvottelut jatkuvat, eniten kiikastaa lomaraha asia, - seuraa liiton sivuja niin pysyt ajan tasalla asiasta ja muista voit ottaa aina yhteyttä luottamusmiehiin 040 3566183,
- Kirsi ja Mari kertoivat terveiset opojen koulutuspäiviltä, - superopot Kirsi ja Mari aikovat jatkossa olla koululla joka kuukauden eka maanantai pitämässä infoa opiskelijoille, - kevätkokous päiväksi suunniteltiin 4.5, Sanna ja Päivi selvittävät tarjouksia/paikkaa, -seuraava hallituksen kokous 6.3, - muut asiat: superopot saavat ruokailla koululla ammattiosaston laskuun kuittia vastaan.

UUDEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMIS KOKOUS 10.1.2018

Läsnä: Riitta Keränen, Sirkka Löf, Arja Rantanen, Paula Pullinen, Katja Juopperi, Sara Satokangas, Minna Kuusela, Päivi Nurmi, Pirkko Vilppola,

- Riitta kertoi "Vaikuta viestinnällä koulutuksesta"  joka on 22.5-23.5. luottamusmiehille ja viestinnästä hoitaville, - Riitta muisti pienellä paketilla jäsenrekisterinhoitajaa Pirkko Vilppolaa, - Arja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - pääluottamusmies Katja Juopperin puheenvuoro: Lohtander Johanna siirtyy sote-asioihin ja hänen tilalla on Anneli Ylitalo, uusi turvallisuuspäällikkö on nimetty, - työsuojeluvaalit ohi ja tulos ajankohtaisissa, - Rautiosaari on tyhjennetty asiakkaista Metsätähteen, -  Hoiva osastoilla /Näsmänkiepissä  menossa sisäilma selvitys, - röntgenissä alkaa yt-neuvottelut koskee 2-3 työntekijää, - palkkaneuvottelut alkamassa, - 31.1 tulossa Helsingissä mielenilmaus, johon jäsenistö voi osallistua, lisää tietoa tulossa viikolla 3, -Työmarkkina seminaari 18.1.- 19.1, - Sari Vaara tuuraa Katja Juopperia 15.1.- 29.1, - tykyrahaa tulee 180e per työntekijä, - henkilökohtaistalisää voi itse yrittää hakea esimieheltä, perusteluineen miksi olisi sen ansainnut, - käytiin läpi uuden hallituksen jäsenet, päivitetyt tiedot löydät "yhteistiedot" kohdasta, - muut asiat: Lähihoitaja päivä 27.1 liitto ehdottaa 5e  kakun lähettämistä työpaikoille,  - päätettiin tilata 19 pullakranssia 10 e/kpl  Lähtevänojan KotiLeipomosta, päälle kirjoitus Super 70 vuotta, Minna hoitaa tilauksen, - suunniteltiin lokakuun koulutus-super ilta 70v tapahtumaa, Riitta kyselee kuka superista tulisi kouluttamaan, -  Lh opiskelijat Iida Pernu ja Kaisa Merkkiniemi ovat saaneet koululla ammattiosastomme 50 e stipendin, ja kolmas odottaa saajaansa, - seuraavat hallituksen kokous 6.2, 6.3, 10.4,

HALLITUKSEN KOKOUS Keskiviikko 15.11.17 klo 18:00 Pulkamontie 4, takkahuone 
Läsnä; Katja Juopperi, Sara Satokangas, Tuija Tuulaniemi, Arja Rantanen, Anneli Alasuutari, Mari Pärnänen, Riitta Keränen, Kirsi Toivola

- Riitta Keränen avasi kokouksen ja kävi läpi Työmarkkinapäivien tapahtumia.  - Kirsi Toivola luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - Luottamusmiehen puheenvuoron piti varapääluottamusmies Katja Juopperi, - Työsuojeluvaalit pidetty. Äänestyksessä on ollut epäselvyyttä ja tuloksesta on tehty valitus. Lopullinen tulos selviää n. 2 vkon kuluttua. - Katja kertoi Pulkamontien remontista ja osastojen tilanteista, - Näsmäntien os. 1 tyhjennetän potilaista, - Rautiosaaren os. 2:n asukkaat muuttavat Metsätähden yhteyteen valmistuvaan uuteen rakennukseen, -Sote-Vate osallistuu Tehy:stä henkilöstön edustajana Esa Rusanen, varalle Jhl:stä Terhi Suoraniemi, -Toimintasuunnitelma 2018: Suunniteltiin ja muutokset tuodaan esille syyskokouksessa.  -Talousarvio valmistuu syyskokoukseen,   Muut esille tulevat asiat: - Mari Pärnänen aloittaa Opona 15.11.17 alkaen. - Am.osasto tekee edustajistolle aloitteen Helsingin seudulla oleviin koulutuksiin matkustamisesta. On tullut uudet ohjeistukset ja ehdotetaan muutoksia pitkä matkalaisten kohdalle. Seuraava kokous on syyskokous/pikkujoulu 1.12. klo 18 Valdemarissa, uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 10.1.2018 , paikka varmistuu myöhemmin.
                                                

HALLITUKSEN KOKOUS 11.10 .2017 KLO 18 PULKAMONTIE 4 TAKKAHUONE
Läsnä: Riitta Keränen, Paula Pullinen, Katja Juopperi, Sara Satokangas, Minna Kuusela, Tarja Filppa, Mari Pärnänen,Sirkka Löf, Sanna Vuolukka, Paula Orta-Aho,

- Riitta aloitti kokouksen Super lehden välissä olevan kansalaisaloitteen(vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen) esittelemisellä ja kannusti osallistumaan siihen, - Katja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Luottamusmiehen puheenvuoron piti Katja Juopperi:Työsuojeluvaalit: Superista ehdokkaaksi alkaa Susanna Kaarlejärvi, tehyltä Marika Veijanen, vaali-ilmoitus tulee lanssiin torstaina 12.10,vaalit järjestetään sähköisesti hyödyntäen Zef-menetelmää, äänestysaika on viikko 45 eli 6.11-11.11.2017, - vaalimainos kierrosta työpaikoille  suunniteltiin: - Katja ja Sara tekee mainoskierroksen Rautiosaareen, Näsmänkieppiin, Pulkamontielle ja Aaltorantaan. Mari ja Sanna käyvät Pihlajanrinteellä, Matkarinteellä, Kanervakodilla, Tammilehdolla,Koivulehdolla ja Sateenkaari kodilla, - Katja tekee Susannasta vaalimainoksen, joka laitetaan nettisivuille, Rovaniemi lehteen sekä jaetaan työpaikoille vaalimainoskierroksella, - Hoivaosastojen infotilaisuus on 24.10 Tirolisalissa, - 25.10 infotilaisuus Pulkamontiellä, - Katja kertoi paikallisneuvotteluista koskien yövuoron pituutta pyritään 10 t 15 min.  - Syyskokous/Pikkujoulu  2.12 Valdemarissa klo 18 ja ruokailu 19.30 alkaen, Finnhits pikkujoulushow esitys klo 22, omavastuu maksu 15e/jäsen, Mari Pärnänen ottaa vastaan ilmoittautumiset, tarkempi ilmoitus tulee ajankohtaisiin, - muut esille tulevat asiat: Mari kertoi terveisiä Aktiivinen ammattiosasto koulutuksesta, - seuraava kokous 15.11 syykokoukseen valmistava kokous,

HALLITUKSEN KOKOUS 13.9.2017 KLO 18 PULKAMONTIE 4 TAKKAHUONE
Läsnä:Riitta Keränen, Kirsi Toivola, Sirkka Löf, Sara Sarokangas, Sanna Vuolukka, Minna Kuusela, Mari Pärnänen, Päivi Nurmi, Paula Pullinen, Tarja Filppa

-puheenjohtaja Riitta avasi kokouksen, -Super päivittää sähköistä asiointiaan, joten jokaisella jäsenellä pitää olla toimiva sähköposti osoite ilmoitettuna Superiin, eli päivitä jäsentietosi!- pääluottamusmies Irma Rouhiainen- Marila on estynyt hoitamasta pääluottamusmiehen tehtävää, hänen sijaisena toimii Katja Juopperi ja varalla Sari Vaara.- Kirsi Luki edellisen kokouksen pöytäkirjan,- työsuojeluvaalit tulossa, järjestöjen pääluottamusmiehet muodostavat vaalilautakunnan, työsuojelu valtuutetuksi olisi hyvä saada superilainen. Jos olet halukas asettumaan ehdokkaaksi,niin ota yhteyttä Katja Juopperiin, uusi kausi on 1.1.2018-30.12.2021. - Super iltamat 27.9 klo 18 (tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa) tällä hetkellä lähdössä kuusi jäsentä, tarjoilusta vastaavat Sanna ja Paula, - syyskokouksen/pikkujoulujen ajankohdaksi päätettiin 10.11 klo 17.30, paikkaa huvitoimikunta alkaa suunnitella, tarkempaa tietoa sitten myöhemmin,syykokous valinta kokous, valitaan puheenjohtaja sekä uusi hallitus, - Muut esille tulevat asiat: takista ennen syyskokousta oletko jo ansainnut hopeisen ansiomerkin  ja ole yhteydessä puheenjohtaja Riittaan, -Super nuoret ja raksalaiset sunnittelevat yhteistä pikkujoulua joko 18.11 tai 24.11, siitä tarkempaa tietoa myöhemmin, - Aktiivi ammattiosasto risteilylle anovat avustusta Kirsi ja Arja, hallitus myöntää 50 e/per henkilö, -Superin eläkevakuutus koulutus tulossa tarkempaa tietoa ajankohtaisissa,- seuraava kokous 11.10.

HALLITUKSEN KOKOUS 2.8.2017 KLO 18 PULKAMONTIE 4 TAKKAHUONE
Läsnä: Minna Kuusela, Tarja Filppa, Arja Rantanen, Anneli Alasuutari, Mari Pärnänen, Sanna Vuolukka, Sari Vaara, Päivi Nurmi, Riitta Keränen

Puheenjohtaja Riitta avasi kokouksen, sihteeri Arja luki edellisen kokouksen  pöytäkirjan. -luottamusmiehen puheenvuoro: sopimustavoitteet kyselyyn vastaaminen, vireillä  toistaiseksi voimassa olevien toimien vahvistaminen. -Levin koulutus 16.9 Piiju Leppänen pitää, ammattiosasto maksaa osallistujalle osallistumismaksun(tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa) - Superin Lapin piirin ammattiosastojen yhdessä järjestettävän risteilyn Helsinki-Tukholma ajankohta on 18-20.5 .2018. Ilmoittautuminen tapahtuu ammattiosaston kautta yhteisilmoittautumisella. Lokakuun loppuun mennessä. - Jäsenilta Rovaniemellä 17.10 Sokos Hotelli Vaakuna Koskikatu 4 klo 17-20 viimeinen ilmoittuminen 11.10. (tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa) - Huvin toiminkunta alkaa suunnitella jäsenistölle illan viettoa, joka toteutetaan viikolla 39. (tarkempi ilmoitus ajan kohtaisissa)-muut esille tulevat asiat: Ammattiosaston stipendit ovat saaneet Hilkka Heikkilä,kuntoutus. Edit Impiö, ensihoito. Jenni Seipäjärvi Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. SuNut järjestävät pikkujoulun Tahkolla loka-marraskuun aikana.

HALLITUKSEN KOKOUS 5.4 KLO 18 PULKAMONTIE 4 TAKKAHUONE
Läsnä: Katja Juopperi, Minna Kuusela, Tarja Filppa, Paula Pullinen, Arja Rantanen, Anneli Alasuutari, Irma Rouhiainen-Marila

-Varapuheenjohtaja Katja Juopperi avasi kokouksen, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Sihteeri Arja Rantanen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Valviran Suosikki rekisteri: -keskusteltiin rekisteriin liittymisestä ja liitto kehoittaa liittymään Suosikki rekisteriin. Rekisteröinti koskee vakituisessa toimessa olevia ja sijaisia. Työnatajalla on oikeus purkaa työsopimus ja olla ottamatta sijaista töihin, jos ei ole liittynyt Suosikkiin. Työnantajan edustaja Tuulikki Louetlehtoniemi kertonut, että rekisteriin voi liittyä työajalla. Kevätkokouksen valmistelua: -vuoden 2016 toimintakertomus ja talouskertomus valmistuvat kevätkokoukseen, - kokouspaikka on Sokos Hotelli Vaakuna, ilmoitus Lapin Kansassa 22.4, -kevätkokouksessa pidetään arpajaiset, osasto lahjoittaa S-ryhmän 20 e lahjakortin arpajaisvoitoksi, Muistamiset: -jokainen laskee itse ansiomerkin pisteet ja ansiomerkit luovutetaan syyskokouksessa. Paikallisneuvottelut: - yli 10 tunnin yötyö ollut paikallisneuvottelu työnantajan kanssa ja osaston hallitus hyväksyi esityksen yövuoron pituudeksi 10:15 h ja kotihoidon yövuoron pituudeksi 10:30 h.  TVA:n mukaiset palkankorotukset: -resurssipooliin valittujen työntekijöiden sekä yöpartion työntekijöiden palkantarkistuksista tehdään esitys työnantajalle. Pääluottamusmiehen asiat: - koulunkäynti avustajia on 65 ja työnantaja on päättänyt että heidät lomautetaan pitempien lomien ajaksi esim.kesäloma.
- kyselyyn vuosilomien tasavertaisesta kohtelusta on tullut työnantajalta vastaus. Esimiehet ratkaisevat lomien touko-syyskuun välillä pito ajan ja miten pitkissä jaksoissa loman voi pitää.Noudatetaan KVTES.ä. - On tullut yhteydenottoja epäasiallisesta käytöksestä työpaikoilla. Työyksiköissä työntekijöiden toivotaan kiinnittävän huomiota omaan käytökseen esimiestä ja työkavereita kohtaan. - On ollut neuvotteluja, kun päivähoidossa työntekijöiden työvuorot muuttuneet viikossa useamman kerran lasten määrästä johtuen. Metsätähdessä ei ole taukotilaa työntekijöille ja se aiheuttanut kiusallisia tilanteita. Ehdotettu, että työntekijät söisivät samaa ruokaa asiakkaiten kanssa. Ruuasta perittäisiin pieni maksu. Näin saataisiin rauhoitettua ruokailu tilanne myös työntekijöille. Muut asiat: -hallituksessa olevien kesken Minna Kuusela avaa WhatsAppin yhteyden pitoa vasten. - hallitus päätti yksimielisesti, että hallituksen varsinaisilla- ja varajäsenillä sekä luottamusmiehillä on mahdollisuus osallistua kesä-, heinä-, ja elokuun aikana yhteen kulttuuri tapahtumaan. Ao 115 tukee osallistujaa enimmillään 40e.lla. Toimitetaan lasku, kuittikopio taloudenhoitaja Paula Pulliselle ja hän maksaa ilmoitetulle tilille.
Seuraava kokous on kevätkokous 5.5.2017 klo 18 Sokos Hotelli Vaakuna (tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa)

HALLITUKSEN KOKOUS 13.3 KLO 18 PULKAMONTIE 4 TAKKAHUONE
Kokoukseen kutsuttu sähköpostilla mukaan kaikki yhdysjäsenet, joita tiedossa yhteensä 27
Yhdysjäseniä mukana: Riitta Kulmala, Arja Lämsä,Tarja Hoikka, Paula Otra-Aho
Hallituksen jäsenet läsnä: Riitta Keränen, Arja Rantanen, Sirkka Löf, Päivi Nurmi, Paula Pullinen, Kirsi Toivola, Mari Pärnänen, Tarja Filppa, Anneli Alasuutari, Minna Kuusela, Sara Satokangas, Sanna Vuolukka,
- Riitta aloitti kokouksen kertomalla tulevista kuntavaaleista ja kehotti jäseniä olemaan aktiivisia äänestämisen ja sen avulla vaikuttamisen suhteen. - jäsenhankintaan tsemppiä ja kiriä, koska kaupungin palkkalistoille tarvittaisiin lisää superin jäseniä, näin turvattaisiin että luottamusmies aika pysyy entisenä,- Riitta kertoi 28.2 olleesta "suomi 100 huutolaisuudesta hoiva bisnekseen" paneelista, jossa puheenjohtaja Silja Paavola mukana, paneelin voi katsoa ja kuunnella Super youtubesta, -Riitta ilmoitti että Helli Kyllönen on eronnut 2.3. 2017 hallituksesta, - edellisen kokouksen pöytäkirjan luki Sara Satokangas, - Pääluottamusmies ei paikalla, eikä paikalla olevilla luottamusmiehillä ollut kerrottavaa,oten puheenvuoro ohitettiin,keskusteltiin yleisesti tulevista muutoksista, - nautimme Kotikokki Eija Sukulan laittaman aterian, jossa oli kasvispiirasta ja kanasalaattia, jälkiruuaksi marjarahkaa ja kahvia, - syönnin jälkeen kokousta jatkettiin,
- sote työryhmään tarvittaisiin vielä superilaista jäsentä, ilmoittaudu jos olet halukas ryhmään, niin Irma Rouhiainen- Marilalle, - Super Nuorten elokuva illassa 16.3 vielä vapaana 19 paikkaa, joten jos halukas ilmoittaudu Minna Kuuselalle pikaisesti, - Kevätkokousta suunniteltiin, huvitoimikunta esitteli tarjouksia:- päätettiin pitää kevätkokous Vaakunassa 5.5 klo 18 aloittaen kokouksella ja klo 19.30 ruokailu, tarkempi ilmoitus tulee ajankohtaisiin, varaa jo aika allakkaan, -muut esille tulevat asiat: -Riitta luki kutsun liittyen LYY Speksi 2017 esitykseen Korundissa nimeltä Kieltolaki, siihen voi osallistua hallituksen jäsen ja yhdysjäsen, ilmoittautuminen Riitta Keräselle, tarkempi ilmoitus tulee ajankohtaisiin. - seuraava kokous on 5.4 klo 18 paikka sama.

HALLITUKSEN KOKOUS 16.2.KLO 18 PULKAMONTIE 4 TAKKAHUONE
Läsnä: Riitta Keränen, Päivi Nurmi, Minna Kuusela, Irma Rouhiainen-Marila, Tarja Filppa, Mari Pärnänen, Sanna Vuolukka,Sirkka Löf,Paula Pullinen,

- Riitta aloitti kokouksen kertomalla  tulevasta "suomi 100 huutolaisuudesta hoiva bisnekseen"  Superin järjestämästä paneelikeskustelusta + jäsenillasta Pohjanhovissa, sovittiin missä työpaikoissa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ja kehittäisyksikön asiantuntija Soili Nevala vierailevat ennen paneelinalkua , työpaikoiksi sovittiin H3, K3 ja Sairaalakadulla A1 ja A2. Paneliin ja jäseniltaan  kaikki jäsenet tervetuloa, ilmoittautukaa linkin kautta joka on ajankohtaisissa, -Minna toimii tämän kokouksen sihteerinä, kokous on päätösvaltainen, esityslista hyväksyttiin,  Päivi luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Luottamusmiehen puheenvuoron piti Irma kertomalla:- mahdollisista muutoksista liittyen Sairaalakadun siirtoon, -vuosilomakäytännöistä 1.1.2017 alkaen, -keskusteltiin yötyön pituudesta hallitus yksimielisesti sitä mieltä että 10.15 on maksimi yötyön pituus, - sijainen, jos olet ollut yhtäjaksoisesti sijaistamassa yli 3 vuotta, ole yhteydessä luottamusmieheen ketjutuksen selvittämiseksi + vakinaistamisen selvittämiseksi, - SuPer nuorten elokuvailtaan 16.3 ilmoittautunut nyt 8, eli lisää mahtuu, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, Jäsenilta  15.3 klo 17.15 alkaa ruokailulla Sokos Hotel Vaakuna Pii Leppäsen pitämä, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, viimeinen ilmoittautumis pv 7.3,  Muut esille tulevat asiat: -seuraava hallituksen kokous 13.3 klo 18, johon kutsutaan mukaan yhdysjäsenet , paikka Pulkamontie 4 takkahuone ja ammattiosasto tarjoaa pientä syötävää,    - keskusteltiin miten muistetaan eläkkeellä olevaa jäsentä kun hän täyttää pyöreitä, tälläiselle jäsenelle lähetetään onnittelu kortti,

VUODEN 2017 ENSIMMÄINEN HALLITUKSEN KOKOUS 11.1. KLO 18. PULKAMONTIE 4 TAKKAHUONE

Läsnä:Riitta Keränen, Minna Kuusela, Päivi Nurmi; Kirsi Toivola, Arja Saarinen, Pirkko Vilppola, Paula Pullinen, Mari Pärnänen, Sara Satokangas, Tarja Filppa, Anneli Alasuutari, Sirkka Löf, Irma Rouhiainen-Marila.

-Aloitettiin kokous kuulumisien kertomisella kaikki vuorollaan, - Arja luki 25.10.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan  -  pääluottamusmiehen puheenvuoron piti Irma: kaikki sijaiset, jotka olette olleet pitkään yhtäjaksoisesti töissä,sijaistamassa ketä tahansa, ottakaa yhteys pääluottamusmieheen, vakinaistamisen  tarpeen selvittämiseksi, - juteltiin työpaikkojen muutospaineista ja työntekijöiden jaksamisesta, - jos koet kaltoin kohtelua työapaikallasi ota rohkeasti yhteyttä pääluottamusmieheen ja hänen avustuksella liiton lakimieheen, - Lähihoitaja päivä 27.1:  suunniteltiin että ostetaan Brumberg tryffelisuklaa rasioita, niitä voi hakea pääluottamusmiehen toimistolta 24.1 klo 8-16 Irmalta, yksi rasia per työpaikka, hakija voi olla yhdysjäsen tai joku muu jäsen työpaikalta,- Naisten Kympille suunniteltiin että jäsen voi osallistua päivälle ja ammattiosasto korvaa20e korvauksen jälkikäteen kuittia vastaan, - Kirsi ja Päivi kertoivat opon kuulumisia: Koululla stipendit olivat saaneet Kaisa Kumpula  (Lasten ja Nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala) ja Ulla Halonen (Sairaanhoito ja Huolenpito)  - päätettiin jatkaa stipendien antamista valmistuville sekä syksyllä ja keväällä, 6 yhteensä, - viikolle 11 suunnittelilla SuPer Nuorille tapahtumia esim. elokuviin menoa, myöhemmin tarkempaa tietoa, - suunniteltiin alustavasti 5.5 perjantaita kevätkokous päiväksi,(huvitoimikunta alkaa suunnitella paikkaa) -hallituksen seuraavat kokoukset sovittiin 15.2, 13.3, (tähän kokoukseen kutsutaan mukaan yhdysjäsenet , kokouspaikan miettiin huvitoimikunta,)  - 5.4,

 

HALLITUKSEN KOKOUS 25.10 KLO 18 TK TAKKAHUONE PULKAMONTIE 4
Läsnä:Riitta Keränen ,Katja Juopperi, Mari Pärnänen, Kirsi Toivola, Minna Kuusela, Irma Rouhiainen-Marila, Anneli Alasuutari,Paula Pullinen,Sanna Vuolukka, Helli Kyllönen, Tarja Filppa, Arja Rantanen , Sirkka Löf,

Riitta aloitti kokouksen kertomalla  terveiset puheenjohtajien neuvottelupäiviltä:- kertoi tulevasta sotesta, tehdystä neuvottelutuloksesta, ja ilmoitti että ammattiosasto saanut sihteerille käyttöön liitolta uuden tietokoneen, super sukkaa pukkaa eli sukkien kutomistempaus super sinisellä langalla, osa hallituksen jäsenistä jo kutonut sukkia, tempaus ajatuksella "valittamisen tilalle välittämistä" ostetaan lisää lankaa, ja sukat lahjoitetaan myöhemmin sovittuihin paikkoihin,  - Arja luki edellisen kokouksen 7.9 pöytäkirjan, - liitolta tullut puheenjohtajalle kirje, jossa ilmoitetaan että meillä on mahdollisuus saada kansanedustaja töihin yhden työvuoronajaksi, niihin yksikköihin joissa hoitajamitotus n. 0.5, selvitellään mihin yksikköön kansanedustaja voisi tulla; ehdotettu A1, Aaltoranta ja K3.  - liitolta tullut pyyntö pitäisi ehdottaa STTK:n edustajat alue -ja paikallistoimikuntiin 2017-2018, hallituksesta ei halukasta ehdokkaaksi, jos joku jäsenistä kiinnostunut ehdokkuudesta, asiaa hoitaa liitossa Tiina Pendolin puh: 09 27279297 ota rohkeasti yhteyttä,  - Pääluottamusmiehen Irman puheenvuoro: - pitäkää huolta että osastoilla käytössä uusi turvallinen lääkehoito- opas, -  Irma kertoi tulevista muutoksista liittyen laitospaikkojen vähentämiseen sekä henkilökuntaan, - osa esimiehistä siirtynyt toimistotyöaikaan eli viikossa 36 tuntia, - jos haluaa tietoa sotesta löytyy sivulta www.lapinliitto.fi ,- parin kuukauden sisällä sote työryhmä kokoontuu, - avoimia kysymyksiä vielä paljon, - ammattiosastomme antaa syksyllä valmistuville lähihoitajille 2 lahjakorttia, joiden saajat päättää oppilaitoksen opettajat. - syyskokous/pikkujoulu 18.11 lähdössä 42, vielä mahtuu mukaan viim. ilm. 11.11, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa,  - Nuorten pikkujoulu 12.11 myös tulossa, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, sinnekin lähdössä jäseniä meiltä 8, yksityiseltä 2, mutta mukaan mahtuu vielä yksityiseltä ,- syyskokousta varten toimintasuunnitelmaa 2017 suunniteltiin, vuosi on valinta vuosi, valitaan uusi hallitus ja luottamusmiehet, - talousarvio vuodelle 2017, taloudenhoitaja Paula suunnittelee sen kokoukseen, - muut esille tulevat asiat: ammattiosastolla on mahdollisuus saada vieraaksi perusturvalautakunnan jäsen, päiväksi suunniteltiin 15.11 klo 16.30, - hallitus päätti että sihteeri ostaan itselle uuden tulostimen, seuraava kokous syyskokous/pikkujoulu 18.11.

HALLITUKSEN KOKOUS 7.9. KLO 18 TK TAKKAHUONE PULKAMONTIE 4
Läsnä: Riitta Keränen, Katja Juopperi, Minna Kuusela, Sirkka Löf, Arja Rantanen, Paula Pullinen, Päivi Nurmi
-Katja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - luottamusmiehen puheenvuoron piti Katja, hän kertoi ajankohtaisista asioista koskien osastojen tulevia muutoksia ja kävi läpi luottamusmieskirjettä, - HOX! jos olet heinäkuussa palkattomalla lomalla ,se vaikuttaa seuraavan vuoden lomarahaan alentavasti, - Vanhustenviikko 3.10 alkaen ,peruttiin viime kokouksessa suunniteltu ulkoiluttamistapahtuma , 6.10 Helsingissä Kansalaistorille hoitajien mielenilmaus "arvon mekin ansaitsemme" hoitajamitotuksen laskemisen takia,
- SuPer Nuorten pikkujouluista keskusteltiin, osallistuja määrää ei hallituksen mielestä voi rajata, - keskusteltiin myös opiskelijoiden osallistumisesta pikkujouluihin,- asia jää Nuorten Saran ja Minnan jatko selvitettäväksi, - Muut esille tulevat asiat: - Katja tarvitsee hallitukselta luvan toimia pääluottamusmiehen sijaisena tarvittaessa vuoden 2017 loppuun, hallitus myöntää ja sihteeri Arja tekee pöytäkirjaotteen asiasta, - ammattiosastomme antamista stipendeistä kiiteltiin koululta: stipendit olivat saaneet, Kiistala Eeva kuntoutus , Lahtela Ida mielenterveys ja päihdetyö, Eetu Matinmikko vanhustyö,- Päivi ja Kirsi ovat olleet koululla 5.9 aulainfoa pitämässä ja olivat saaneet 55 uutta jäsentä,
- pikkujoulu tarjouksen Pohjanhoviin Minna esitteli: - päätettiin pitää pikkujoulut Pohjanhovissa, omavastuu 15 e/per jäsen, tarkempi ilmoitus tulee myöhemmin ajankohtaisiin, -seuraava kokous sovittiin 25.10 klo 18 tk takkahuone Pulkamontie 4.

HALLITUKSEN KOKOUS 10.8. KLO 18 TK TAKKAHUONE PULKAMONTIE 4
Läsnä: Riitta Keränen, Katja Juopperii, Kirsi Toivola, Helli Kyllönen, Minna Kuusela, Anneli Alasuutari, Paula Pullinen, Mari Pärnänen, Tarja Filppa, Sirkka Löf

Aloitettiin kesänloman  jälkeen eka kokous kertomalla kesän kaikenlaiset kuulumiset: - Kirsi luki edellisen 25.5 olleen kokouksen pöytäkirjan, - Katsottiin kuvia ja muisteltiin liittokokousta, - Luottamusmiehen puheenvuoro: Katja Juopperi sijaistaa pääluottamusmiestä Irma Rouhiainen- Marilaa, Katja on luottamusmiestoimistolla tiistaina ja keskiviikkona klo 8-16, - jos kesälomalla sairastuu ei ole karenssia--> hanki heti sairauslomatodistus ja  toimita oh.lle niin päivät korvataan, - Levin koulutus 17.9 koulutuksen pitää yhdessä Raija Mommo ja Piiju Leppänen, tarkempi ohjelma ajankohtaisissa, ammattiosasto maksaa osallistumismaksun 24e, muut kulut jäsen hoitaa itse, - Vanhustenviikko on vko 40 eli 3.10-9.10, suunniteltiin että haastetaan opiskelijat ao.n jäsenten kanssa viemään vanhuksia ulkoilemaan, asiaa suunnitellaan--->opot hoitaa asiaa koululla, Riitta kartoittaa kotihoidon asiakkaita, keitä voisi ulkoiluttaa, seuraavassa kokouksessa suunnitellaan lisää, -- SuPer Nuoret ja opiskelijat: Sukella Superiin 15-16.10 Oulussa, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa, -SuPer raksapäiville  20- 21.8 menossa meiltä 6 nuorta jäsentä, - Hallitus odottaa jäseniltä ehdotuksia pikkujoulu paikasta ja mahdollisesta ohjelmasta, - Muut asiat: taloudenhoitaja Paula esitteli kuittimallia, jonka lähettää hallituksen jäsenille ja sitä jatkossa käytetään kun tehdään laskua ammattiosastolle, - Seuraava kokous 7.9.

HALLITUKSEN KOKOUS 25.5. KLO 18 TK TAKKAHUONE PULKAMONTIE 4
Läsnä: Riitta Keränen, Mari Pärnänen,Katja Juopperi,Minna Kuusela, Helli Kyllönen, Paula Pullinen, Anneli Alasuutari, Arja Rantanen,Päivi Nurmi, Tarja Filppa, Pirkko Vilppola, Irma Rouhiainen-Marila ,Sirkka Löf

- Aloitettiin kokous keskustelemalla Valviran tutkimuksesta ikä-ihmisten kaltoin kohtelusta, asiasta ollut TV.ssä ja Lapin Kansassa, - lisäksi Riitta kertoi 14.5 pidetystä Super tempauksesta Sampokeskuksessa, - Arja luki edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan, - Pääluottamusmiehen Irman puheenvuoro: - kaupungin taloustilanteen vuoksi säästötoimia tulossa, niistä neuvotellaan vielä, 6.6 kaupunginhallituksen kokous, jossa säästö asiaa käsitellään, - palkatonta lomaa voi anoa, siihen ei sijaista, yksi säästötoimi, - 100 laitospaikaa kaupunki  pyrkii vähentämään 2020/9 mennessä, - suunnitteilla perhehoitoa, jossa hoitaja ottaa omaan asuntoonsa vanhuksia hoitoon, työntekijöitä koulutettu kyseiseen tehtävään, - Irma näytti kuvia ja kertoi SuPerin koulutusmatkastaan Englantiin Cambridgeen, - Liittokokous 8.6-9.6. - Riitta kävi läpi liittokokouksessa käsiteltäviä asioita,   - Syksyn asioita: -Levin koulutus  tulossa vkolle 37 lauantaina 17.9 koulutuksen järjestävät Piiju Leppänen ja Raija Mommo, tilaisuudesta tarkempaa tietoa myöhemmin, ja mietitään miten osallistutaan, - vanhustenviikko lokakuussa vko 40: siihen mietitään miten viikkoa tuodaan esille, ideoita odotetaan, - syksyn kokoukset: 10.8, 7.9, -muut asiat: keskusteltiin kevätkokouksesta mitä mieltä oltiin paikasta ym. annetaan paikalle palautetta,     -hallitus sopi vapaaehtoisen "kesäkokoontumisen"  29.6 klo 18 Lordinaukiolle josta sitten "kesäkiertueelle",- nyt hallitus jää kesälomalle ja toivoo kaikille hyvää kesää!

HALLITUKSEN KOKOUS 5.4 KLO 18 TK TAKKAHUONE PULKAMONTIE 4

Läsnä; Sara Satokangas, Katja Juopperi, Helvi Kyllönen, Minna Kuusela, Riitta Keränen, Päivi Nurmi, Tarja Filppa, Paula Pullinen, Irma Rouhiainen-Marila, Pirkko Vilppola, Arja Rantanen 

- Puheenjohtaja Riitta Keränen avasi kokouksen klo 18:00.  Puheenjohtaja varmisti esityslistan hyväksymisen. Läsnäolijat hyväksyivät kokouksen esityslista. - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - Edellisen pöytäkirjan luki Minna Kuusela. - Luottamusmiehen puheenvuoron piti pääluottamusmies Irma Rouhiainen-Marila: -työantajan kanssa neuvotellaan 6.4 2016 työaikapankin käyttöön otosta, - YTT:n maaliskuisessa kokouksessa oli mm. talousasiat, -1.1.2017  toimeentuki siirtyy kunnilta  Kelalle,  neuvotteluja on käyty työntekijöiden asemasta, -Rautiosaaressa olevista osastoista tehty alustava lopettamispäätös., - Mielenterveys - ja päihdeyksikön siirtymisestä Lks:n alaisuuteen,asioita valmistellaan -Sijaisten vakinaistamisesta on käyty palveluesimiesten kanssa keskusteluja.
Kevätkokous asiat: - Toiminta kertomus 2015, - Tilinpäätös 2015,  - Toimintakertomus valmis ennen kevätkokousta. Käytiin muutama epäselvä kohta läpi,
-  Tilinpäätös on valmistumassa suunitelman mukaan.
Kevät tapahtumaa:   - suunniteltiin tapahtumaa, joka olisi Sampokeskuksessa 14.5.16 klo 12:00. Pirkko Vilppola varmistaa lupa-asiat kuntoon. Tapahtumassa olisi mukana jäseniä ja he mittaisivat verenpaineita sekä verensokeria. Tehdään hartiahierontaa, Päivi on kouluttautunut hieroja. Jaetaan SuPer ilmapalloja ym. SuPer tuotetta ja tehdään osastoamme sekä liittoa tunnetuksi. Riitta Keränen tilaa tarvikkeita liitosta. Tapahtuman jälkeen osallistujat menevät syömään omakustanteisesti. 
Muut esille tulevat asiat: Opiskelijat/Nuoret: - Näsmänkiepissä Katja Juopperi ja Irma Rouhiainen-Marila ovat pitäneet infotilaisuuden 15.3.16.  - Hallitus päätti yksimielisesti luovuttaa viisi  50 e lahjakorttia valmistuville lähihoitajille, keväällä 3 ja syksyllä 2. Lahjakortin saajat päättää oppilaitoksen opettajat. - Irma Rouhiainen -Marila on lähdössä  Koulutusmatkalle  Cambridgeen 1-6.5.16. Hallitus päätti avustaa pääluottamusmiehen koulutusmatkaa. - Päätettiin myös , että hallituksen varsinaisilla- ja varajäsenillä sekä luottamusmiehillä on mahdollisuus osallistua kesä-, heinä- ja elokuun aikana yhteen kulttuuritapahtumaan, jota osastomme tukee. Osasto maksaa osallistumis-maksun, jonka arvo on enimmillään 40€. Toimitetaan lasku, kuitti, kuittikopio taloudenhoitajalle Paula Pulliselle ja hän maksaa osallistumismaksun osallistujan tilille.  
Seuraava kokoontuminen : Kevätkokous  22.4 klo 18 Ravintola Turkoosi, tarkemmat tiedot ajankohtaisissa.

HALLITUKSEN KOKOUS 17.3.2016 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE KLO 18
Läsnä: Riitta Keränen, Helli Kyllönen, Minna Kuusela, Mari Pärnänen,Sirkka Löf, Päivi Nurmi,  Kirsi Toivola,Tarja Filppa,Paula Pullinen,
Riitta avasi kokouksen, - Edellisen kokouksen pöytäkirjan luki Kirsi,- valitaan tällä kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat: Päivi Nurmi, Minna Kuusela, - luottamusmiehen puheenvuoro: Riitta luki luottamusmieheltä tulleet viestit, - liittokokousvaalit: äänestys aika 16.3-4.4 muistakaa äänestää!  - Kevätkokousta suunniteltiin: päivämääräksi sovittiin  22.4 , paikkaksi alustavasti Turkoosi, sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen ottaa vastaan Sirkka, tarkemmat tiedot tulee ajankohtaisiin kun varmistuvat,  - uusien opojen (Kirsi + Päivi) terveiset:  - Kirsi ja Mirka (yksityisten opo) menevät 4.4 koululle tapaamaan lähihoitaja opiskelijoita,  - 16.3 ollut Nuorten ilta, keilausta ym. tapahtumasta tuli terveiset Saralta, - päätettiin suunnitella vielä keväälle jotain kivaa, yhteistä jäsenille, se jää  mietittäväksi ja ehdotuksia otetaan vastaan, - 5.4 seuraava hallituksen kokous paikka sama.

HALLITUKSEN KOKOUS 11.2.2016 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE KLO 18
Läsnä: Riitta Keränen, Sirkka Löf, Seija Kantola, Tarja Filppa, Minna Kuusela, Sara Satokangas, Päivi Nurmi, Arja Rantanen, Pirkko Vilppola, Paula Pullinen ,Mari Pärnänen, Irma Rouhiainen-Marila, Anneli Alasuutari
- Riitta avasi kokouksen, - Arja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - pääluottamusmiehen puheenvuoron piti Irma: -  eläkkeistä Kevan tiedotustilaisuus Roissa 6.4 klo 18-20 sinne voi ilmoittautua Kevan sivuilla, - 29.2-3.3 Irma on Helsingissä kursseilla, - 7.4-8.4 pääluottamusmies neuvottelupäivät Helsingissä Kalastajan torpalla, - uudet vuosiloma ohjeet ovat lanssissa, - uudelle taloudenhoitajalle Paula Pulliselle hallitus myöntää tilinkäyttö oikeuden ja muut tarvittavat oikeudet hoitaa taloudenhoitajan tehtävää,
- vaalipiirikokous 27.2 klo 11-15 Sokos Hotelli Vaakuna Koskikatu 4: - kokoukseen menee Sirkka Löf, Sara Satokangas , Minna Kuusela, Päivi Nurmi, Paula Pullinen,
-  liittokokous 8.6-9.6.2016 ehdokkaat meidän ammattiosastosta Katja Juopperi, Riitta Keränen, Sirkka Löf,  AO 111. sta Erja Mäntyniemi ja Tarja Ollonen, vaaliliitto solmitaan ja nimi on Rovaniemen hoitajat, - Riitta kävi läpi mahdollisia koulutuksia uusille aktiiveille ja kannusti osallistumaan,  - ilmoittakaa sihteeri Arjalle kaikki käymänne koulutukset sähköpostilla niin helpottaa toimintakertomuksen tekoa, -  Super Nuoret: - Sara tekee yhteenvedon viime vuoden tapahtumista, - viikolla 11 on nuorten viikko sinne suunnitteilla jotain josta tietoa myöhemmin, - Muut asiat: - suunniteltiin kevätkokouksen ajan kohdaksi 29.4 tai 22.4 (kakkosvaihtoehto), huvitoimikunta alkaa suunnitella paikkaa,- Pirkko jatkaa syntymäpäivä ym. muistamisien huolehtimisen, - seuraava kokous 17.3 klo 18 Pulkamontie 4 TK .
 

UUDEN HALLITUKSEN 2016-2017 JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 13.1 KLO 18 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE
Uudet hallituksen varsinaiset jäsenet ovat: Riitta Keränen, Arja Rantanen, Katja Juopperi,Tarja Filppa, Pirkko Vilppola, Helli Kyllönen, Sara Satokangas, Sirkka Löf, Minna Kuusela, Päivi Nurmi, Sanna Vuolukka, Mari Pärnänen, Paula Pullinen, varajäsenet ovat Tuija Tuulaniemi, Kirsi Toivola, Paula Otra-Aho, Susanna Kaarelejärvi.

Läsnä kokouksessa: Riitta Keränen, Katja Juopperi, Arja Rantanen, Mari Pärnänen, Helli Kyllönen, Sanna Vuolukka, Kirsi Toivola, Tarja Filppa, Päivi Nurmi,Sirkka Löf
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin, Riitta pyysi jäsenten esittely kierroksen, - edellisen kokouksen pöytäkirjan luki Arja,
Hallituksen järjestäytyminen valittiin uuteen hallitukseen: varapuheenjohtaja Katja Juopperi, taloudenhoitaja Paula Pullinen, sihteeri Arja Rantanen,  jäsenrekisterinhoitaja Pirkko Vilppola, kokous/huvitoimikunta 3 henkilöä: Minna Kuusela, Mari Pärnänen, Sanna Vuolukka, kokouskahvi vastaava: Tarja Filppa,webmasterit: Sirkka Löf, Katja Juopperi, opot Päivi Nurmi ja Kirsi Toivola,
Luottamusmiehen puheenvuoro:Katja Juopperi: -tulossa neuvottelu ehvin (erikoista hoivaa vaativien yksikköön Sairaalakadulle) työntekijöiden palkoista, lähihoitajan toimia (lisänä mielenterveys- ja päihdetyö suuntautuminen) kolme avoinna ehvi:ssä, kaikki lähihoitajat voivat paikkaa hakea, perusturvajohtoryhmään työntekijöiden edustajasta keskusteltiin se jäi vielä avoimeksi, - Kansallinen Lähihoitajapäivä 27.1.2016 tilataan Lähtevänojan leipomosta täytekakut työpaikoille, samoin kuin viime vuonna, materiaalia viedään työpaikoille.
Muut esille tulevat asiat: -päätettiin että syys/kevätkokouksiin, joihin sitova ilmoittautuminen, ja jäsen jää tulematta ja ei peru tuloaan, hänelle lähetetään sakkomaksu, joka määräytyy hallituksen päätöksen mukaan kulloisenkin "hukkaan" menneen ateriahinnan mukaan,
Kevään hallituksen kokousajat: 11.2, 17.3, 7.4, klo 18 takkahuone Pulkamontie 4 .
 

HALLITUKSEN KOKOUS 26.11. KLO 18 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE
Läsnä:Riitta Keränen, Katja Juopperi, Irma Rouhiainen- Marila,Seija Kantola, Arja Rantanen, Eila Heiskanen, Minna Kuusela,Helli Kyllönen,Tarja Filppa, Sirkka Löf
-Riitta jakoi esimerkkejä millaisia ovat olleet aloitteet liittohallitukselle vuodelta 2013, - Riitta kertoi vaali valmisteluista syyskokousta varten, vaalipiirikokoukseen 27.2 (jossa valitaan liittohallituksen edustaja) pitäisi meidän valita kuusi edustajaa + heille varat syyskokouksessa, - edellistä pöytäkirjaa ei ollut vielä käytettävissä, joten sitä käytiin läpi alla olevan tekstin avulla, - luottamusmiehen puheenvuoro: - Irma jakoi esitteen perusturvan toimiala, vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, niitä käytiin läpi, - Anneli kertoi työmarkkinapäiviltä terveisiä, - Syyskokous 4.12, tällä hetkellä lähdössä 57, -syyskokousta varten suunniteltiin että lisätään talousarvioon vanhustenviikko, lähihoitajapäivä, - toimintasuunnitelmaa vuodelle 2016 suunniteltiin, siihen tehdään muutamia muutoksia, -uuden hallituksen järjestäytymiskokousta suunniteltiin alustavasti tammikuulle 2016 tarkempi päivämäärä myöhemmin,

HALLITUKSEN KOKOUS 28.10 KLO 18 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE
Läsnä: Riitta Keränen, Katja Juopperi, Irma Rouhiainen- Marila, Marjo Kaiuha, Sara Sarasatokangas, Pirkko Vilppola, Helli Kyllönen, Tarja Filppa, Minna Kuusela ,Sirkka Löf,
Kokouksessa vieraana Johanna Lohtander
-edellisen kokouksen pöytäkirjan luki Sirkka, -luottamusmiehen puheenvuoro:- juteltiin ajan kohtaisista asioista, - Syyskokous 4.12 käytiin talousarviota läpi -->mietittiin pitäisikö varata rahaa ensi vuonna tuleviin vaaleihin, kansalliselle lähihoitajapäivällä, luottamusmiehille ja ne lisättäisiin  kohtaan muut kulut, -avataanko tarkemmin kohtaa syyskokous/kevätkokous, jotta selviäisi mihin rahaa menee, - suunniteltiin toimintasuunnitelmaa syyskokousta varten--> suunniteltiin siihenkin tarkennusta eli lisätään lähihoitajapäivään  ja vanhusten viikolle osallistuminen, näistä lisäys muutoksista tarkemmin seuraavassa kokouksessa, -  Katja Juopperi alkaa liittohallitusvaaleihin ehdokkaaksi, - liittokokousedustajien vaaliin alkaa yhdeksi  ehdokkaaksi Riitta Keränen , liittokokousedustajien vaaliin pitäisi saada vielä kolme ehdokasta, toivotaan niitä löytyvän syyskokouksessa,  - piirikokousedustaja vaaliin tarvitaan 6 ehdokasta niitä toivotaan myös syyskokouksessa löytyväksi, - Muistakaa jäsenilta 17.11 klo 17 alkaen Sokos Hotell Vaakunassa, tarkempaa tietoa siitä ajankohtaisissa, -seuraava hallituksen kokous pidetään 26.11 klo 18 Pulkamontie tk. - muistakaa syyskokous 4.12 tarkempaa tietoa ajankohtaisissa.
 

HALLITUKSEN KOKOUS 5.10 KLO 18 MURMANSK KAUPUNGINTALO
Läsnä: Riitta Keränen, Irma Rouhiainen- Marila, Katja Juopperi, Helli Kyllönen, Tarja Filppa, Arja Rantanen, Pirkko Vilppola, Sirkka Löf, yhdysjäsenistä vieraana Elli Alaluusua
- Arja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - Luottamusmiehen puheenvuoro Irma: - Irma käynyt Kevan eläketietouskurssilla ja vuonna 2017 tulossa muutoksia eläkeasioihin, -54 syntyneillä ei eläkeikä nouse, muilla nousee,- Irma kävi läpi kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa, - kehityskeskustelut pitäisi toimia koko organisaatiossa ylhäältä alas, ne tulisi käydä kevään aikana,keskusteluissa on hyvä ottaa esille henkilökohtaiset lisät, -kaupungin lomamökit nyt haussa,   -Syykokouksen suunnittelu-->päätettiin pitää syyskokous 4.12 Hotelli Scandic Koskikatu 23 kokoushuoneessa Kaira klo 17.30 alkaen,   kokouksen jälkeen jouluruoka,  - Riitta teki aloite ehdotuksen liittokokoukselle--> liitosta vierailisi edustajat puoli vuosittain koululla tapaamassa opiskelijoita ja esittelemässä superia eli korvaisivat opon tehtävää, tehdään siitä virallinen esitys syyskokouksessa, - Riitta kävi läpi tulevia liittohallitusvaaleja,  - Katja kävi läpi liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalia, - SuNujen pikkujoulu kustannuksiin ammattiosasto osallistuu hallituksen päätöksen mukaan, - seuraavaan hallituksen kokoukseen kutsutaan perusturvajohtaja Hemmilä Markus vieraaksi ja sen vuoksi kokous on joko 28.10 tai 29.10, tarkempi ilmoitus myöhemmin,

HALLITUKSEN KOKOUS 7.9 KLO 18 PULKAMONTIE 4 TK TAKKAHUONE
Kokouksessa läsnä: Riitta Keränen, Sirkka Löf, Katja Juopperi, Seija kantola, Eila Heiskanen, Arja Rantanen,Minna Kuusela, Jenni Ahola,Irma Rouhiainen-Marila,Anneli Alasuutari,Tarja Filppa,Helli Kyllönen
Riitta toi terveiset puheenjohtajapäiviltä, - Anneli luki 1.4 pidetyn kokouksen pöytäkirjan, - Arja luki 3.8 pidetyn kokouksen pöytäkirjan, - Luottamusmiehen puheenvuoro Irma: - Sara jatkaa varaluottamusmiehen tehtävässä kauden loppuun, - vuosilomasta on pidettävä 65% lomakautena 1.5 - 30.9 välisenä aikana, neljä viikkoa pidetään kesä- elokuun aikana, lisäksi huomioiden työyhteisön sopimukset, - Suunniteltiin hallituksen kokousta, johon kutsutaan yhdysjäsenet mukaan, paikaksi suunniteltiin kaupungitalon Mursmansk kokoustilaa tai Danskepankin tiloja ja ajaksi 5.10 klo 18, Sirkka laitaa kutsut yhdysjäsenille ,kunhan paikka varmistuu, - mindfulness asiaa keskusteltiin ja siihen liittyen pidetään keväällä jäsenilta, - Ladylinen jäsenilta 18.9 klo 17 tarkempaa tietoa ajankohtaisissa. - Riitta kertoi alustavasti tietoa liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalista,- sovittiin että Riitta syventyy liittohallituksen  vaaliin , Katja syventyy liittokokouksen vaaliin ennen 5.10 jäseniltaa, -Super jäsenilta 17.11 klo 17 Sokos Hotelli Vaakuna Raija Mommon pitämä, tilaisuus alkaa ruokailulla, ilmoittautumiset viimeistään 9.11 mennessä Raija Mommolle. - Muut asiat: - päätettiin että ao maksaa matkakorvauksen sellaisessa käynnissä,missä on kysymys ammattiosaston edustamiseen liittyvät asiat, - Anneli ottaa ja suunnittelee opiskelijoille tiedottamisesta ammattiosastosta sekä ruokailusta Marjon avustuksella, - Super Nuoret suunnittelee pikkujouluja, - alustavasti suunniteltiin syykokous ajaksi 4.12 tai 11.12 päiviä,  -Hox Hox nyt kun käyt päivittämässä jäsentietosi liittoon, olet mukana arvonnassa, joka kuukausi vuoden 2015 lopuun saakka arvotaan lahjakortteja.

HALLITUKSEN KOKOUS 3.8.KLO 18 PULKAMONTIE 4 TK TAKKAHUONE
Kokouksessa läsnä: Riitta Keränen, Sirkka Löf, Marjo Kaihua, Tarja Filppa, Sari Vaara, Seija Kantola, Sanna Vuolukka( jäsenenä), Eila Heiskanen, Arja Rantanen, Minna Kuusela, Jenni Ahola, Pirkko Vilppola,
- Arja luki edellisen kokouksen  27.4 pöytänkirjan, - 1.4 kokouksen pöytäkirja siirtyy luettavaksi seuraavaan kokoukseen, - Luottamusmiehen puheenvuoron piti Sari Vaara: -ylityöt muista ottaa aina rahana, - Syksyn suunnitelmia: Riitta pyysi kaikilta ehdotuksia: - ehdotettiin Santa sportin seikkailurataa, -ehdotettiin yhden yön virkistymismatkaa Leville rajotetulla jäsenmäärällä, - ehdotettiin liitosta puhujaa, - ehdotettiin tutustumista liikuntapaikkoihin, -ehdotettiin mindfulness mielenhallinnan harjoittamiskurssin järjestämistä jäsenille, - ehdotettiin teatteria, comicoa silloin kun siellä esityksiä, - Jenni ja Minna aloittaa selvittää tapahtumia nuorille, - Tarja kartoittaa mindfulness asiaa,     
-Levin koulutuspäivä 12.9  tähän mennessä ilmoittautunut kaksi henkilöä, -perjantaina 7.8 viimeinen ilmoittautumispäivä,-lähtevälle jäsenelle korvataan kuittia vastaan 50 euroa: sisältää osallistumismaksun ja avustuksen majoitukseen. - Ladylinen tarjous jäsenille: 53e/kk,  voi maksaa ticket Mind/body - kortilla, -18.9 klo 17  LadyLine kuntosalissa tutustumisjäsenilta kaikille jäsenille. Ilmoittautumiset Riitalle sähköpostilla riitta.keranen(at)rovaniemi.fi 11.9 mennessä. - Pirkko alkaa huvitoimikuntaan Hellin ja Eilan lisäksi.
-  Hallituksen tulevat syksyn kokoukset  7.9 klo 18 ja  5.10 klo 18, alustavaksi paikaksi sovittiin TK takkahuone Pulkamontie 4, mutta huvitoimikunta voi suunnitella jonkin muunkin paikan, sekä teemaa kokoukseen voi myös suunnitella. Muut asiat -  Luottamusmiehet voivat käydä enintään kerran vuodessa yhteisessä tapaamisessa ruokailun keran ammattiosaston laskuun 30 e/henkilö,- huvitoimikuntaan alkaa lisähenkilöksi Pirkko Vilppola.
 

HALLITUKSEN KOKOUS  27.4 KLO 17.30 PULKAMONTIE 4 TK TAKKAHUONE
Kokouksen alussa oli meille puhumassa Jari Kenttämaa aiheesta "ole rakkaudella läsnä"
Läsnä kokouksessa: Anneli Alasuutari, Irma Rouhiainen-Marila,MarjoKaihua, Seija Kantola, Eila Heiskanen, Arja Rantanen, Minna Kuusela,Pirkko Vilppola, Päivi Nurmi, Katja Kallunki, Sirkka Löf
Edellisen kokouksen pöytäkirjan lukeminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen, -Pääluottamusmies Irma kertoi ajankohtaisista asioista: - Naisten Kymppi tulossa!! Vielä aikaa ilmoittautua, tarkempaa tietoa ajankohtaisissa, lähdössä tällä hetkellä kymmenisen henkeä, lisää osallistujia toivotaan, - toimintakertomusta 2014 käytiin läpi, sihteeri tekee sen kevätkokoukseen, - Päätettiin pitää kevätkokous Hotelli Scandic Koskikatu 23 kokoustila Kairassa 22.5 klo 18 alkaen, ensin kokous ja sitten ruokailu. Tarkempi ilmoitus tulee pikaisesti ajankohtaisiin.- Muut esille tulevat asiat: -sovittiin että hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet sekä luottamusmiehet voivat kesäkauten (touko-elokuu) osallistua johonkin kulttuuritapahtumaan 45 eurolla, ammattiosasto maksaa korvauksen kuittia vastaan jäsenen tilille, -muista tehdä A4 paperille kuitti ja siihen selvitys tapahtumasta sekä oma nimi + tilinumero sekä alkuperäinen kuitti mukaan, - jokainen miettii tahollaan mitä kivaa hallitus voisi tehdä yhdessä syksyllä ja tuo omia ehdotuksia kokouksiin,
- pääluottamusmies Irma ja varapääluottamusmies Sari vuorottelevat luottamusmiestehtävissä kesän ajan, viikolla 33 heistä ei kumpikaan ole tavoitettavissa, - seuraavaa hallituksen kokousta ei sovittu, vaan tavataan kevätkokouksessa 22.5.
 

VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOLMAS KOKOUS 1.4. KLO 18 Pulkamontie 4 TK takkahuone
Läsnä: Riitta Keränen, Sirkka Löf ,Seija Kantola, Anneli Alasuutari ,Helli Kyllönen ,Pirkko Vilppola, Sari Vaara
-Sihteerinä toimi Anneli, - Riitta jakoi Superin lehtisiä" Asiakkaat ovat ihmisiä- eivät prosentteja", "Lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016" " Työtä lähellä ihmistä"
- Pirkko luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - juteltiin 50- ja 60- vuotislahjojen postituksen muutoksesta halvempaa vaihtoehtoon,Pirkko hoitaa asiaa, - suunniteltiin uuden puhelimen hankkimisesta puheenjohtajalle ja jatkossa kokousviestien lähettämistä puhelimella, jotta kutsu tavoittaisi kaikki hallituksen jäsenet paremmin, - juteltiin sairasloman ajaksi korvaavan työn teettämisestä, kotihoidossa ollut asiasta tiedotustilaisuus, - suunniteltiin kevättä:- osallistumme Naisten Kympille 23.5 ,se toimii kevään " jäsenilta",
- siitä tehdään tarkempi ilmoitus pikaisesti ajankohtaisiin , -haastetaan lähiammattiosastoja mukaan Kympille, Riitta huolehtii haastamisen, -ideoita teemaksi "juoksulle "otetaan vastaan, - kevätkokousta suunniteltiin pidettäväksi Rovaniemen Klubilla tai Hotelli Skandic, joko 8.5 tai 22.5, huvitoimikunta selvittää paikkoja ja tarjoilua, tarkempi ilmoitus myöhemmin, - kevätkokouksen valmisteleva hallituksen kokous pidetään 27.4 klo 18 takkahuone Pulkamontie 4,  -Koulutuksia: - Riitta lähtee "Vaikuta viestittämällä" 5-6.5 koulutukseen" -Muut asiat: Riitta on hankkinut Superin liinan ammattiosastolle, syksylle suunnitteilla hallituksen teemakokoukseksi tyyli/väri analyysia, - Seija selvittää pankista valmistuville lähihoitajille lahjasekin saantia,

VUODEN 2015 HALLITUKSEN TOINEN KOKOUS 10.2 KLO 18 FRANSMANNI KOSKIKATU 4
Läsnä: Seija Kantola, Eila Heiskanen, Riitta Keränen, Tarja Filppa, Sirkka Löf, Irma Rouhiainen-Marila, Helli Kyllönen,Sari Vaara,Arja Rantanen,Minna Kuusela, Jenni Ahola,Sara Satokangas,Pirkko Vilppola,Anneli Alasuutari
- Riitta jakoi Superin lehteä nro 1 osalle työpaikoista, - Super on tehnyt selvityksen superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä "Asiakkaat ovat ihmisiä- eivät prosentteja" 27. 2 päivänä juttu oli uutisissa ja ylitti uutiskynnyksen, juttu löytyy Superin sivuilta "selvitykset". - tehtiin esittelykierros uusille hallituksen jäsenille Minna Kuuselalle(varsinainen jäsen)ja Jenni Aholalle (vara jäsen) positiivisten adjektiivien kera. - edellisen kokouksen pöytäkirjan luki Sirkka. - Luottamusmiehen puheenvuoro: - Irma kertoi lähihoitajapäivän tuubihuivin + kortin lähettämisestä päiväkodin superilaisille, - Irma kertoi varalla olosta kotihoidosta, - Nuorten kuulumiset: Nuorten ilta tulossa 11.3 tarkempaa tietoa ajankohtaisissa, - Sunut eli SuPer Nuorten työryhmä on tehnyt kannanoton liittyen varhaiskasvatuksen ryhmäkoolla kikkailuun on tultava loppu, löytyy superin sivuilta kannanotot,-  seuraava hallituksen kokous 10.3 Pulkamontien tk takkahuone, - Muut esille tulevat asiat: Huvitoimikuntaan valittiin uusi kolmas jäsen Sara Satokangas, hän aloittaa Hellin ja Eilan  kaveriksi,
 
 

VUODEN 2015 HALLITUKSEN ENSIMMÄINEN KOKOUS 14.1. KLO 18 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE
Syyskokouksessa 12.12.2014 valittii kaksi uutta varsinaista ja yksi uusi varajäsen hallitukseen: Varsinaiset hallituksen jäsenet ovat Riitta Keränen,Katja Kallunki,Arja Rantanen, Seija Kantola,Sirkka Löf,Tarja Filppa, Sari Vaara, Pirkko Vilppola, Helli Kyllönen, Eila Heiskanen, Sara Satokangas,Marjo Kaihua (uusi), Minna Kuusela (uusi). Varajäsenet ovat Irma Rouhiainen-Marila, Päivi Nurmi, Paula Otra-Aho, Jenni Ahola(uusi).
Läsnä kokouksessa 14.1: Riitta Keränen, Katja Kallunki,Sirkka Löf, Minna Kuusela, Seija Kantola, Eila Heiskanen, Helli Kyllönen, Sara Satokangas, Arja Rantanen, Pirkko Vilppola, Anneli Alasuutari, Tarja Filppa, Irma Rouhiainen-Marila,
- Kerrottiin kuulumisia syyskokouksen kulusta,mielipiteitä paikasta + ruuasta, - Riitta kävi läpi puheenjohtajakirjettä: tulevaa sote-uudistusta,voimaan tullutta omavalvonta suunnitelmaa,lähihoitajapäivä 27.1 tulossa, ammatilliset opintopäivät tulossa Tampereelle helmikuussa,19.3 valtakunnallinen lääkehoidonpäivä, jäsenhankinnan tavoite satatuhatta 2016 mennessä, SuPer Nuorten viikko tulosssa viikolla 11, 11.3  nuorille illanviettoa,tarkempaa tietoa myöhemmin. - Arja luki edellisen hallituksen 19.11 kokouksen pöytäkirjan.
- Luottamusmiehen puheenvuoro: - Irma kertoi että jäseniä on yli 400 ja eläkeläisjäseniä  30, -kotihoidossa on tapahtunut työntekijöiden vakinaistamista, - 01.01.2015 kaupungin uusi organisaatio malli astunut voimaan, - jos työvuoro muutoksia tehdään, niistä on hyvä keskustella ensin osastokokouksissa,- Raija Mommon pitämä jäsenilta tulossa 17.2, tarkempi ilmoitus ajankohtaiset kohdassa,  - Kevään suunnitelmia: - lähihoitajapäivänä 27.1 suunniteltiin muistaa päivähoidon superilaisia tuubihuivilla sekä osalle työpaikoista lähetetään täytekakku, - Katja menee viikolla 7 luottamusmies 1. kurssille Ouluun, Arja menee aktiivinen ammattiosastokursille helmikuussa ja miettii myös sihteerikoulutukseen menoa,- Pirkko miettii jäsenrekisterihoitajan koulutusta, Sara ja Minna miettii aktiivinen ammattiosasto kurssille menoa, - ammattiosasto tukee SuPer Nuorta laineille maksamalla omavastuuosuuden 65e,  - Muuta esille tulevat asiat:- Anneli kertoi Maija Aikion kiitosviestin hallitukselle muistamisesta 60-vuotispäivänä, - seuraava hallituksen kokous pidetään 10.2 Fransmannissa ruokailun kera, Eila varaa paikan + ruokailun, - seuraava hallituksen kokous sovittiin 10.3 alustavasti.
 

HALLITUKSEN KOKOUS 19.11 KLO 18 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE
Läsnä: Katja Kallunki, Seija Kantola, Arja Rantanen,Pirkko Vilppola, Eila Heiskanen,Anneli Alasuutari, Sirkka Löf, vieraana opo Marjo Kaihua
- Anneli luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Anneli kertoi terveiset työmarkkinapäiviltä, siellä oli käsitelty esim. tulevasta omavalvontakoulutuksesta, hoitajamitotuksesta, jaksotyöstä,sote uudistuksesta, erilaisista työntekijöistä työpaikoilla, - toimintasuunnitelmaa mietittiin uudelleen vuodelle 2015, siihen tehtiin muutama muutos,
- Uusi opomme Marjo Kaihua kertoi aloittamastaan opon urasta, - talousarvio vuodelle 2015 tarkistettiin syyskokousta varten, - syyskokouksen ohjelmaa kysytään Ounasvaaran pirtin ohjelmapuodista, - seuraavaan kerran kokoonnumme 12.12 syyskokoukseen/pikkujouluun, tarkempi ilmoitus ajankohtaisissa,tällä hetkellä lähdössä  27 jäsentä.
- alustavasti suunniteltiin seuraavaa hallituksen kokousta 14.1.2015.

HALLITUKSEN KOKOUS 29.10 KLO 18 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE
Läsnä: Riitta Keränen,Irma Rouhiainen-Marila,Seija Kantola, Eila Heiskanen, Helli Kyllönen, Pirkko Vilppola, Sara Satokangas, Anneli Alasuutari, Tarja Filppa, Sirkka Löf
-Sara luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Luottamusmiehen puheenvuoro: -Irma esitteli voimassa olevaa työsopimuskaavaketta, muutos ehdotuksista keskusteltiin,
 - Irma kertoi tulossa olevista nimikemuutoksista hoitoapulainen muuttuu hoitoavustajaksi, asia koskee 10.tä henkilöä, - Irma kertoi korvaavasta työstä sairasloman aikana, asiasta pitää käydä ytt- neuvottelut ennen kuin asia otetaan käytäntöön, - Pikkujoulujen/syyskokouksen suunnittelua: Paikka Ounasvaaran Pirttillä perjantaina 12.12 klo 18 aloitamme kokouksella ja sitten jouluruokailu. Ilmoittautumiset 5.12 mennessä Sirkka Löfille, - taloussuunnitelmaa vuodelle 2015 Seija esitteli ja valmisteltiin sitä kokousta varten, - toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015 mietittiin, olemme mukana ainakin valtakunnallisessa lähihoitajapäivässä 27.1, ja  Rovaniemipäivillä,  - Tulossa Omavalvonta koulutuspäivä  4.12 siitä tarkempaa tietoa ajankohtaisissa, - Raija Mommon jäsenilta 4.11 siitä tarkempaa tietoa ajankohtaisissa.
- Riitta kävi läpi puheenjohtaja kirjettä: - koulutuksille/kursseille tulossa nimikemuutoksia esim. toimihenkilökurssi on aktiivinen ammattiosasto, puheenjohtaja valmennus on pätevä puheenjohtaja, sihteerikurssi on osaavaa sihteeri, esiintymistaidon kurssi on etevä esiintyjä.- Superin Instagram tiliä voi kastella myös www-osoitteessa: http://instagram.com/superliitto, - puolivuotta taaksepäin katsottuna ammattiosastosta on eronnut 10 jäsentä, liittynyt 27 jäsentä, eläkeläisjäseniä 27, yhteensä jäseniä 404. - seuraava hallituksen kokous 19.11 paikka sama.

HALLITUKSEN KOKOUS 30.9. KLO 18 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE
Läsnä: Riitta Keränen, Paula Otra-Aho,Seija Kantola, Eila Heiskanen, Anna-Maija Posio, Pirkko Vilppola, Sara Satokangas, Sirkka Löf,
- edellisen kokouksen pöytäkirjan luettiin,- juteltiin 25.9 pidetystä jäsenillasta ja suunniteltiin lehteen menevää osioa, - Super- Nuorten kuulumisia: -nuoret ovat keväällä keilailleet, ja Super-Raksapäivillä oli Rovaniemeltä n. 15 osallistujaa, - Suunniteltiin syykokouksen aikaa ja paikkaa:- ehdotettiin että pidettäisiin kokous Pohjanhovissa ja syötäisiin siellä jouluruoka, huvitoimikunta pyytää tarjousta, ajankohdaksi ehdotettiin  5.12 tai 12.12 - kysytään myös tarjousta Oppipojasta. - Riitta muistutti että jokainen huolehtii omien pisteiden laskua ansiomerkkiä varten ja ilmoittaa pisteensä sihteeri Arjalle, - seuraava kokous on 29.10 klo 18, paikka sama.

HALLITUKSEN KOKOUS 2.9 KLO 18 PULKAMONTIE TK TAKKAHUONE

Läsnä: Riitta Keränen, Irma Rouhiainen- Marila, Helli Kyllönen, Seija Kantola, Eila Heiskanen, Pirkko Vilppola,Arja Rantanen, Anneli Alasuutari, Sari Vaara, Sirkka Löf
- Riitta luki puheenjohtaja kirjettä, tulossa 4.12 SuPerin järjestämä koulutus Oma valvonnasta, tarkempaa tietoa myöhemmin. - Rovaniemi viikolle 5.9 menevät Helli Kyllönen ja Sari Vaara klo 12-15 kaupungin talolle. - Arja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - luottamusmiehen puheenvuoro:- Irma kävi läpi uutta organisaatiomallia sosiaali- ja terveyspalvelulle.
-JÄSENILTA 25.9 KLO 16.30 TIROLISALI ROVAKATU 2--> suunniteltiin illan kulkua ja tarjottavia,laitetaan jäsenillasta ilmoitus Lapin Kansaan 13.9 ja 20.9 lehteen seurapalstalle,
- SuPer nuoria ei paikalla, joten syksyn nuorten toimintaa ei käsitelty, - tulossa koulutuksia esim. Työmarkkinapäivät 13-14.11 luottamushenkilöille, Edunvalvontakoulutusta 19-20.11, Ihanasti ikääntyen-koulutuspäivä Rovaniemellä 14.10 Sokos Hotelli Vaakuna (tarkempi ilm. super lehti nro 8) - Muita asioita: - Riitta kehotti omaan aktiivisuuteen pisteiden laskussa Hopeiselle ansiomerkille, jokainen lasikisi omat ja ilmoittaa tähän mennessä kertyneet pisteet sihteeri Arjalle. 10 pistettä oikeuttaa merkin saantiin, pisteiden laskuohje löytyy Superin jäsensivuilta.  - Seuraava hallituksen kokous on 30.9 klo 18.

HALLITUKSEN KOKOUS 6.8 KLO 18 PULKAMONTIE TAKKAHUONE

Läsnä: Riitta Keränen, Sirkka Löf, Seija Kantola, Pirkko Vilppola, Helli Kyllönen, Arja Rantanen, Sinikka Puttonen
-Aloitettiin kokous esittelykierroksella Sinikalle, uudelle hallituksen jäsenelle, - Arja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Riitta kävi läpi luottamusmiehen jättämään postia työnvaativuuusarviosta, - työntekijän kannattaa pyytää esimieheltä työnkuvan tarkistamista, jos kokee, että työn kuva muuttunut vaativammaksi, - Raija Mommon järjestämä koulutuspäivä Levillä 13.9, tarkempaa tietoa ajankohtaista kohdassa, sunnuntaihin 10.8 asti ehtii vielä ilmoittautua Riitta Keräselle, tällä hetkellä yksi jäsen lähdössä, - Syksyn suunnitelmia: Osallistumme 5.9 Rovaniemi päiville SuPer harrastaa teemalla, mietittiin ketkä kaksi menisi paikalle, jokainen hankkimaan materiaalia omista Super harrastuksia, että saataisiin pöydälle materiaalia,- mahdollista jäseniltaa, johon kutsutaan perusturvalautakunnan jäseniä siirretään myöhemmäksi  eli ei ole  3.9,- seuraavat hallituksen kokoukset 2.9 klo 18, 30.9 klo 18 ja  29.10 klo 18 Pulkamontie TK takkahuone.

HALLITUKSEN KOKOUS 26.5. KLO 18 PULKAMONTIE TAKKAHUONE

Läsnä: Riitta Keränen, Katja Kallunki, Seija Kantola, Eila Heiskanen, Arja Rantanen, Irma Rouhiainen-Marila, Pirkko Vilppola, Jenni Lintula, Tarja Filppa, Sirkka Löf

- Riitta avasi kokouksen ja mietittiin kulunutta vuotta, siitä mitä olemme järjestäneet ja miten saatu jäseniä liikkeelle, todettiin että jäseniä saatu harmillisen vähän liikkeelle ja kovasti kaivataan ideoita miten saataisiin jäsenet paremmin osallistumaan, palataan siihen syksyllä, - Riitta kävi läpi kevätkokouksessa jäsenten esille tuomia hyviä ja huonoja puolia omista työpaikoista. - Arja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. - Riitta kertoi puheenjohtajapäiviltä terveiset 20.5-21.5 : -  päiviltä nousi Riitalle idea,  että pidetään syksyllä Super- ilta, johon kutsutaan perusturvalautakunnan jäsenet paikalle ja kerrotaan heille mitä meille kuuluu. - Luottamusmiehen puheenvuoro: - Irma on heinäkuussa lomalla, luottamusmiehen puhelin on aina työssä olevalla luottamusmiehellä, - sairaanhoito-oppilaitokselle menevät pitämään SuPer-infoa 28.5 klo 13-13.45 Katja hankkimansa kaverin kanssa,- Irma kävi läpi laitospaikkojen vähentämistä kaupungissa liittyen perusturvalautakunnan tulevan kokouksen esityslistaan. -Kesän suunnitelmia: mietittiin  että hallituksen varsinaiset  ja varajäsenet voisivat osallistua joko Jutajaisiin ja Simerociin tai johonkin muuhun kesän tapahtumaan ammattiosaston kustantamana, -elokuun puolessa välissä tulossa kaupungin työntekijöille kesäjuhla,
- 5.9 Rovaniemi viikko ja siellä Super paikalla aiheella "Mitä Super harrastaa", siihen mietittävä ketkä SuPer naiset on paikalla, - seuraava hallituksen kokous 7.8 klo 18 Pulkamontie takkahuone. - 3.9 suunnitteilla jäsenilta, johon kutsutaan mukaan perusturvalautakunnan jäsenet,

HALLITUKSEN KOKOUS 9.4 KLO 18 PULKAMONTIE TAKKAHUONE

Läsnä. Sara Satokangas, Anneli Alasuutari, Sari Vaara, Jenni Lintula, Katja Kallunki, Sirkka Löf, Helli Kyllönen, Eila Heiskanen, Seija Kantola, Arja Rantanen

-Arja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan, - Luottamusmiehen puheenvuoro:- Sari kertoi että työtekijöiden koulutuskartoitus menossa työpaikoilla,- Sari lähtee pääluottamusmiesten neuvottelupäiville Tukholman risteilyn merkeissä.- Sari ja Irma lähtevät kiertämään yhdessä työpaikkoja esittelykierrokselle,- Kevätkokous pidetään 9.5 klo 18 Cafetoivossa, ruokavaihtoehtoina kala tai liha, Sirkalle ilmoittautumiset, Lapin Kansassa ilmoitus on 26.4 lehdessä. Sähköpostilla lähtee ilmoitukset jäsenille, joiden osoitteet tiedossa, toivotaan yhdysjäsenten kautta tiedon levitystä,tarkempi ilmoitus on nettisivuilla ajankohtaista.- Naisten Kympille osallistutaan 17.5, Seija Kantolalle ilmoittautumiset 30.4 mennessä, omavastuu maksu 10 e ammattiosaston tillille FI30 80002506174480, tarkempi ilmoitus nettisivuilla ajankohtaista,Lapin Kansaan tästä myös ilmoitukset, olemme haastaneet ammattiosastot nro 120 ja nro 111 mukaan, 20 ensimmäistä ilmoittautujaa saa Naisten Kympin lahjanpaketin lisäksi ammattiosaston oman juoksupaidan. - Muut asiat: selvitellään voiko uusi opo ottaa hoitaakseen uusien valmistuvien lähihoitajien muistamisen, Super Nuorille tulossa Koskenlaskua 17.5 siitä tarkempaa tietoa myöhemmin,
- seuraava kokous 27.5 klo 18 Pulkamontie takkahuone

HALLITUKSEN KOKOUS 12.3 KLO 18 PULKAMONTIE TAKKAHUONE


Läsnä:Riitta Keränen, Katja Kallunki, Eila Heiskanen, Helli Kyllönen, Arja Rantanen, Tarja Filppa, Irma Rouhiainen- Marila, Sirkka Löf
-Puheenjohtaja Riitta avasi kokouksen kertomalla uusista Superin nettisivuista,- 19.3 Lääkehoidonpäivä tunne lääkkeesi, käy tutustumassa www.laakehoidonpaiva.fi
-Luottamusmiehen puheenvuoro Irma:- tammikuussa oli  236 superilaista jäsentä kaupungilla töissä, pääluottamusmiehen ajankäyttö 2pv + 2t per viikko.- tykykortin haku ollut tammikuussa, uusi haku elokuussa 180e/v. Tarkoituksen jatkaa että haku aina tammikuussa. Jos kysyttävää Reino Niemelä auttaa.- TVA hinnoittelu on käyty läpi hoi010 osalta,
- palkatonta hakiessa pitää hakea 6 pv, jos haet 5 pv joudut sunnuntaina töihin, enää ei saa 5 päivästä seitsemää. - katso vuosilomamuutokset lanssista, jos sairastut ennen vuosilomaa ja haet vuosiloman siirtoa, pitää olla lääkärinodistus.- Irma kävi läpi perusturvalautakunnan tasapainottamisohjelmaa vuosille 2014-2017.- yt neuvottelut os H1, H2, H3 tulossa, -uusi opo Marjo Kaihua aloittaa toimintaa, elokuussa koulutukseen menossa, -kehityskeskusteluista on tietoa lanssissa,

- Koulutusterveiset.- Arja kertoi kuulumisia luottamusmieskurssilta,- liikunnallinen jäsenilta tulossa 4.4 ja samana iltana Raija Mommon jäsenilta (tarkempaa tietoa molemmista ajankohtaisissa) - kevätkokousta suunniteltiin ja päivämääräksi sovittiin 9.5, huvitoimikunta suunnittelee ehdotuksia,- Naisten Kympille osallistutaan, huvitoimikunta suunnittelee tietoa myöhemmin,

-Seuraava hallituksen kokous 9.4.